Gemeente Kortessem

Lokale economie - overzicht

Update: 29.03.2021

   

Beste Lokale Ondernemer,

Het Ministerieel besluit van 26 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken werd gepubliceerd. Dit besluit treedt in werking vanaf 27 maart 2021.