Gemeente Kortessem

Vluchtelingen Oekraïne

Kortessem is solidair met Oekraïne

Sinds Rusland de oorlog met Oekraïne begon, zijn meer dan twee miljoen mensen het land ontvlucht. De Europese Unie houdt er rekening mee dat zo'n vier miljoen mensen het land uit willen en velen willen de vluchtelingen op verschillende manieren hulp bieden. Ook in Kortessem zien we dat burgers hun hart laten spreken en actief iets willen betekenen voor de slachtoffers van het geweld. Als teken van solidariteit met Oekraïne hijst lokaal bestuur Kortessem de geelblauwe vlag aan het gemeentehuis. Maar het blijft niet alleen bij het hijsen van een vlag. Lees hoe je samen meer kan doen.

Wat doet Kortessem uit solidariteit voor Oekraïne?  Ons lokaal bestuur steunt hen door het aanbieden van hulp. Er is reeds voor meerdere gezinnen een warme opvang aangeboden door burgers en ook de gemeente ging aan de slag om te kijken onder welke vorm er opvang kan geboden worden. Het bestuur zal de aangeboden hulp onder zijn regie nemen en alles in goede banen trachten te leiden onder andere door de mensen antwoorden te bieden op de vele vragen die er zullen zijn. Hier volgen een aantal initiatieven, tips, oproepen waarmee je op de hoogte bent van wat Kortessem momenteel doet en zal doen voor de vluchtelingen. 

1. Tolken

Ruim de helft van de Oekraïnse vluchtelingen is geen tweede taal machtig en wereldwijd is er een zeer groot tekort aan Oekraïnse tolken. Dat maakt het moeilijk om te communiceren met de Oekraïners.

Een oplossing voor dit probleem: een Gratis Tolkendienst Oekraïns, het resultaat van een Vlaams vrijwilligersinitiatief om beter om te gaan met de Oekraïnse vluchtelingencrisis. De dienst en meer informatie erover kan je terugvinden via deze link.

Oekraïns en/of Russisch sprekers met kennis van andere talen, tolken via het internet, voor Oekraïnse vluchtelingen. Dit zijn géén professionele vertalers of tolken maar meertalige burgers of vluchtelingen.

De toepassing kan gratis gebruikt worden door medewerkers, hulporganisaties en burgers die communiceren met vluchtelingen.

Website Links Teleportel 

2. Huisvesting #plekjevrij

Heb jij een plekje vrij? Ben je een kandidaat-huisvester of huisvester van Oekraïense vluchtelingen? Op deze website vind je richtlijnen die je verduidelijken op welke wijze je een woning ter beschikking kan stellen van vluchtelingen uit Oekraïne.

Hou er rekening mee dat je in bepaalde gevallen hiervan een melding moet maken via het omgevingsloket Ruimtelijke Ordening van de gemeente Kortessem. De huisvesters van Oekraïense vluchtelingen zijn door de gemeente Kortessem vrijgesteld van de kosten die normaal gezien bij deze melding gepaard gaan.

ruimtelijke.ordening@kortessem.be

Website Wonen Vlaanderen

3. Materiaal

Heb jij materiaal ter beschikking? Momenteel is er vraag naar medicijnen (koortsremmers, paracetamol voor volwassenen en kinderen, Immodium, Motilium, EHBO kits, thermometers), droge voeding en conserven, toiletartikelen (maandverbanden, zeep, tandpasta, tandenborstels...) en babyspullen (luiers, billendoekjes, voedingspotjes). Breng de spullen naar Christus-Koningkerk (Duinenlaan z/n | 3600 Genk). Dat kan iedere dag tussen 10u00 tot 12u00 en 17u00 tot 19u00.

4. Voedselpakketten

Ken je vluchtelingen die nood hebben aan voedselpakketten? Meld je dan aan bij OCMW Kortessem, zij zullen een doorverwijzing kunnen regelen met Vincentius Kortessem.

socialedienst@kortessem.be | 011 37 91 40

5. Financiële donatie

Wil je graag een financiële donatie doen? Dat kan aan het Consortium 12-12 op het nummer BE19 0000 0000 1212. Je kan opvolgen wat er met jouw gift gebeurt en giften vanaf 40,00 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Concrete informatie

Aanmelding bij dienst Burgerzaken & OCMW

Ben je een Oekraïense vluchteling? Bij aankomst in Kortessem dien je je zo snel mogelijk aan te bieden bij  dienst Burgerzaken zodat de nodige verblijfsdocumenten in orde gebracht kunnen worden. Hiervoor dient er op voorhand een afspraak gemaakt te worden, klik op onderstaande link of bel naar 011 37 91 40. Vraag hierbij zeker om doorverbonden te worden met dienst Burgerzaken zodat de afspraak met voorrang ingepland kan worden!

Desgewenst kan de afspraak bij dienst Burgerzaken gekoppeld worden aan een afspraak met OCMW Kortessem. Gelieve dan ook hiervan melding te maken wanneer de afspraak wordt ingepland.

Maak een afspraak

Informatiewebsite

De federale overheid heeft een informatiewebsite gelanceerd om informatie over de situatie in Oekraïne en de impact op ons land te centraliseren. De website www.info-ukraine.be bevat meer informatie voor Belgische inwoners, Belgen in het buitenland, lokale besturen, Oekraïners die reeds in België verbleven en personen op de vlucht. De inhoud zal de komende dagen en weken worden aangevuld.

Naast de website is er ook een informatienummer geopend. Het algemeen informatienummer 024 88 88 88 is elke dag te bereiken zijn van 09u00 en 17u00.

Op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je specifieke informatie voor Oekraïense vluchtelingen inzake meertalige hulp en infosessies om de integratie en inburgering te bevorderen.

Website van het Agentschap Integratie en Inburgering