Gemeente Kortessem

Budgetbeheer

1.       Gevonden voorwerpen

De vinder

Als je een voorwerp vindt, moet je trachten om de eigenaar terug te vinden. Als dat niet lukt binnen een periode van 7 dagen, dien je aangifte te doen bij een gemeente naar keuze.

Als vinder kan je het gevonden voorwerp zelf bewaren – dan ben je zelf aansprakelijk – of laten bewaren door de gemeente.

Het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur neemt de aangifte van een gevonden voorwerp op in een register. Ook wanneer een andere gemeente een voorwerp dat in Kortessem gevonden werd, bewaart.

De gemeente zal trachten de eigenaar terug te vinden. Als hij gekend is, wordt hij per aangetekende brief uitgenodigd om de zaak (of haar opbrengst) te komen ophalen.

Dit geldt ook voor de goederen die de gemeente heeft moeten wegnemen om reden van veiligheid of het gemak van doorgang en voor de goederen die op de openbare weg geplaatst zijn ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting.

De gemeente is aansprakelijk voor de gevonden voorwerpen die door haar bewaard worden.

Na 6 maanden kan de gemeente beschikken over de zaak. Die termijn is niet van toepassing wanneer het gaat om goederen die snel bederven, onderhevig zijn aan snelle waardevermindering of schadelijk zijn voor de openbare hygiëne, gezondheid of veiligheid. Fietsen worden 3 maanden bijgehouden.

De eigenaar

De gevonden zaak blijft toebehoren aan de oorspronkelijke eigenaar. Hij kan de zaak of de opbrengst ervan, terugvorderen van de gemeente. Hij is verplicht de redelijke kosten van bewaring, behoud en opsporing te vergoeden.

De gemeente heeft een retentierecht.

2.     Verloren voorwerpen

Degene die een persoonlijk voorwerp verloren heeft, dient daarvan aangifte te doen bij de politie (Pieter Geert Buckinxstraat te 3720 Kortessem – enkel op afspraak).

Men doet ook best aangifte bij de gemeente, aan het onthaal van het administratief centrum (zonder afspraak) aangezien de gemeente een register bijhoudt van verloren voorwerpen.

Personen die iets verloren hebben, kunnen hun naam en contactgegevens laten noteren zodat zij gecontacteerd kunnen worden indien het verloren voorwerp gevonden wordt.

Voorwaarde: men moet kunnen aantonen dat het verloren voorwerp zijn / haar eigendom is (op basis van een proces-verbaal van aangifte van de politie).

Omschrijving

Als u moeilijkheden hebt met het beheren van uw budget kunt u een beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW.

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houdt u uw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt uw budget beheerd door uw maatschappelijk werk(st)er.

Procedure

  • Ga langs bij uw OCMW. Daar zal een maatschappelijk werk(st)er naar uw verhaal luisteren en nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor u.
  • Is budgetbeheer iets voor u, dan zal de maatschappelijk werk(st)er een inventaris opstellen van al uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening geopend op uw naam.
  • Al uw inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Uw maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal er uw kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
  • U ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven.
  • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.