Gemeente Kortessem

Budgetbeheer

1.       Gevonden voorwerpen

De vinder

Als je een voorwerp vindt, moet je trachten om de eigenaar terug te vinden. Als dat niet lukt binnen een periode van 7 dagen, dien je aangifte te doen bij een gemeente naar keuze.

Als vinder kan je het gevonden voorwerp zelf bewaren – dan ben je zelf aansprakelijk – of laten bewaren door de gemeente.

Het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur neemt de aangifte van een gevonden voorwerp op in een register. Ook wanneer een andere gemeente een voorwerp dat in Kortessem gevonden werd, bewaart.

De gemeente zal trachten de eigenaar terug te vinden. Als hij gekend is, wordt hij per aangetekende brief uitgenodigd om de zaak (of haar opbrengst) te komen ophalen.

Dit geldt ook voor de goederen die de gemeente heeft moeten wegnemen om reden van veiligheid of het gemak van doorgang en voor de goederen die op de openbare weg geplaatst zijn ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting.

De gemeente is aansprakelijk voor de gevonden voorwerpen die door haar bewaard worden.

Na 6 maanden kan de gemeente beschikken over de zaak. Die termijn is niet van toepassing wanneer het gaat om goederen die snel bederven, onderhevig zijn aan snelle waardevermindering of schadelijk zijn voor de openbare hygiëne, gezondheid of veiligheid. Fietsen worden 3 maanden bijgehouden.

De eigenaar

De gevonden zaak blijft toebehoren aan de oorspronkelijke eigenaar. Hij kan de zaak of de opbrengst ervan, terugvorderen van de gemeente. Hij is verplicht de redelijke kosten van bewaring, behoud en opsporing te vergoeden.

De gemeente heeft een retentierecht.

2.     Verloren voorwerpen

Degene die een persoonlijk voorwerp verloren heeft, dient daarvan aangifte te doen bij de politie (Pieter Geert Buckinxstraat te 3720 Kortessem – enkel op afspraak).

Men doet ook best aangifte bij de gemeente, aan het onthaal van het administratief centrum (zonder afspraak) aangezien de gemeente een register bijhoudt van verloren voorwerpen.

Personen die iets verloren hebben, kunnen hun naam en contactgegevens laten noteren zodat zij gecontacteerd kunnen worden indien het verloren voorwerp gevonden wordt.

Voorwaarde: men moet kunnen aantonen dat het verloren voorwerp zijn / haar eigendom is (op basis van een proces-verbaal van aangifte van de politie).

Omschrijving

Budgetbeheer is een vorm van hulpverlening waarbij een maatschappelijke werker uw budget beheert voor een bepaalde tijd, nadat u uw akkoord gegeven hebt. Dit beheer kan zowel met als zonder schulden en gebeurt in samenspraak met de maatschappelijke werker en uzelf.

Hierbij is het de bedoeling dat de maatschappelijk werker kan beschikken over uw inkomsten, om zo een aantal betalingen te kunnen uitvoeren. Uiteraard wordt er leefgeld ter beschikking gesteld voor uw dagelijkse uitgaven voor voeding, hygiëne, vervoer, enz.

Meer informatie kan u vinden op www.eerstehulpbijschulden.be.

Wie

 • U heeft moeilijkheden om een overzicht te hebben over uw inkomsten/uitgaven en met het beheren van uw budget.
 • U heeft nood aan professionele hulp waarbij een professional (tijdelijk en met uw toestemming) het beheer van uw budget overneemt.

Procedure

 • U neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat u een vraag rond budgetbeheer hebt.
 • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en samen met u, uw situatie bekijken.
 • De maatschappelijk werker zal samen met u de meegebrachte documenten overlopen. Indien u nog geen documenten heeft meegebracht, geen probleem, dan zal de maatschappelijk werker u hiermee helpen.
 • De maatschappelijk werker zal bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. U kan zelf beslissen of u ingaat op het voorstel.
 • Eens u ingaat op het voorstel, kan het budgetbeheer opgestart worden.

Prijs

Gratis hulpverlening

Deze hulpverlening is gratis.

Wat meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien mogelijk
  • Lijst van uitgaven die u maandelijks moet doen (bv. huur, energie, telecom, enz.) en uitgaven die u minder moet doen (bv. verzekeringen, enz.).
  • Inkomsten die u (en eventuele huisgenoten) heeft.
  • Lijst van schulden die u eventueel heeft bij bepaalde schuldeisers (en waar eventueel afbetalingsplannen geregeld zijn).

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.