Gemeente Kortessem

Bewijs van Belgische nationaliteit

Kostprijs

gratis

Uitreiking

Onmiddellijk aan het loket - persoonlijk af te halen of met volmacht.

Omschrijving

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Wie

  • U hebt┬áde Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure

U kunt het bewijs van nationaliteit opvragen bij uw gemeente.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart

E-loket

  • Burgerzaken SmartLoket: digitaal aanvragen van uittreksels, attesten, aktes & PIN en PUK-code formulier