Gemeente Kortessem

Verkiezingen - vreemdelingen

Schrijf je als (niet-)Europese burger van vreemde origine die in België verblijft, in om als kiezer deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen

Europese en niet-Europese burgers van vreemde origine die in België verblijven, kunnen zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden:

Voorwaarden voor niet-Belgen van de Europese Unie:
  • Onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie
  • 18 jaar zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten op 14.10.2018
  • Ingeschreven zijn in hetĀ bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente op 01.08.2018


Voorwaarden voor niet-Belgen van een staat die geen deel uit maakt van de Europese Unie
  • 18 jaar zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten op 14.10.2018
  • Ingeschreven zijn in hetĀ bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente op 01.08.2018
  • Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar
  • Verklaring afleggen van verbintenis


Aanvragen
om ingeschreven te worden op de kiezerslijst dienen ten laatste op 31.07.2018 ingediend te worden.

Daarna beslist het schepencollege over de aanvaarding, dan wel de verwerping van de aanvraag.

De aanvaarding als kiezer blijft geldig zo lang de burger van vreemde origine die in België verblijft, blijft voldoen aan de voorwaarden en geen afstand heeft gedaan van zijn hoedanigheid van kiezer (ongeacht de gemeente van verblijf).