Gemeente Kortessem

Luierbank

In het kader van het Huis van Het Kind, werd ‘de Luierbank’ in december 2016 opgestart. Via dit initiatief worden overschotten van luiers ingezameld om deze vervolgens te herverdelen. Kansarme gezinnen krijgen op deze manier de kans om luierpakketten aan te kopen zonder dat dit een hap uit hun budget betekent. De gezinnen die in aanmerking komen, kunnen voor de prijs van 1,00 euro een pakket van 25 luiers kopen tijdens de tweemaandelijkse voedselbedelingen van Vincentius Kortessem.

Ook doneren?

Wil je ook graag luieroverschotten doneren? Ga dan naar één van onze verzamelpunten:¬†

  • Vincentius Kortessem
  • BUSO De Dageraad
  • Voor- en naschoolse/buitenschoolse opvang Het Klokhuisje
  • Kinderdagverblijf De Kabouter¬†
  • OCMW Kortessem
  • Spel-o-theek

Heb je geen luieroverschotten, maar wil je de Luierbank toch steunen? Dan kan je ook een bijdrage storten op de Luierrekening BE82 7360 3430 9368

Meer info?

Voor meer informatie kan u terecht bij OCMW Kortessem (011 37 91 40 | socialedienst@kortessem.be) of bij Jean Nijs van Vincentius Kortessem (0474 05 52 38).

Ook gezinnen die zelf moeilijkheden ondervinden en graag wat meer uitleg krijgen over de Luierbank zijn steeds welkom op het OCMW van Kortessem.