Gemeente Kortessem

Bewijs van leven

Kostprijs

Gratis

Uitreiking

Onmiddellijk aan het loket, persoonlijk af te halen of met volmacht.

Omschrijving

Het bewijs van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.

Dit document wordt u soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoeft u zich bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat u nog leeft.

Procedure

Naargelang uw situatie kunt u het bewijs van leven aanvragen aan:

  • de dienst Burgerzaken van uw gemeente
  • de ambassade of het consulaat van het land waar u verblijft.

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Wat meebrengen

U neemt uw identiteitskaart mee.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • de eigen identiteitskaart.

E-loket

  • Aanvraag • Uittreksels, attesten, aktes, PIN- en PUK-codes en adreswijzigingen • Burgerzaken Smartloket formulier