Gemeente Kortessem

Evenementen organiseren

Het organiseren van een evenement brengt heel wat voorbereidingen met zich mee. Hieronder meer informatie: 

Omschrijving

Je kan een fuifruimte huren voor het organiseren van fuiven, evenementen en andere activiteiten. Vul het formulier in (E-loket).

Voor wie?

  • Wie een evenement wil organiseren in Kortessem, moet dit vooraf aanvragen of aangeven aan het college van burgemeester en schepenen. 
  • De aanvraag moet minstens drie maanden en maximum één jaar vooraf worden ingediend (voor vuurwerk minstens drie weken).
  • De  aanvraag moet gebeuren via het officiële evenementenformulier, te vinden onderaan deze pagina of af te halen bij de UiT dienst.
  • Indien de termijn van de aanvraag wordt overschreden, kan het evenement worden geweigerd.

COVID Event Risk Model - CERM

Evenementen kunnen opnieuw heropstarten, zij het onder bepaalde voorwaarde.

Om organisatoren te helpen een event verantwoord te organiseren, is er nu het ‘Covid Event Risk Model’ of kortweg CERM.

Door het invullen van deze vragenlijst, scan je jouw event op haar COVID-veiligheidsrisico.

De tool is zo opgebouwd dat je door het invullen van een vragenlijst een event kan scannen op haar COVID-veiligheidsrisico.

Dat risico wordt weergegeven aan de hand van een kleurenlabel: groen, oranje of rood. Dit label zegt niets over de beslissing of een event al dan niet kan doorgaan, maar dient als referentie voor  het gemeentebestuur bij het verlenen van een vergunning.

Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan het lokaal bestuur te bezorgen.

Het CERM kan ingevuld worden via de volgende link: www.covideventriskmodel.be

Omschrijving

U kunt een fuifruimte huren voor het organiseren van fuiven, evenementen en andere activiteiten.

E-loket

  • Aanvraag • Organisatie evenement formulier