Gemeente Kortessem

Markten

Wekelijkse markt

Momenteel kan de wekelijkse markt niet plaatsvinden omwille van de Corona-maatregelen. Hiervoor stonden de marktkramers er elke week in Kortessem op woensdagnamiddag van 14:00 tot 18:00 op het marktplein (rond de kerk van Kortessem). 

Reglementering

Wie wil deelnemen aan markten in Kortessem moet rekening houden met de gemeentelijke reglementen.

Ambulante handel

Met ambulante activiteit bedoelt men het verkopen van goederen op o.a. openbare markten, op de openbare weg of ten huize van de consument.
Om een ambulante activiteit te mogen uitoefenen moet je beschikken over een machtiging van de Minister van Middenstand. Die machtiging wordt "leurkaart" genoemd.

Inlichtingen: 011 37 93 30