Gemeente Kortessem

Buitenschoolse kinderopvang

Onze buitenschoolse kinderopvang is opgedeeld in twee delen:

  • Enerzijds is er de gewone voor- en naschoolse opvang, die op de normale schooldagen op de verschillende locaties doorgaat (Kortessem, Zammelen, Guigoven, Vliermaal en Vliermaalroot).
  • Anderzijds wordt de opvang op woensdag namiddag (vanaf 13u00), schoolvrije dagen en vakantiedagen gecentraliseerd onder de naam ‘het Klokhuisje’.

De locatie van het Klokhuisje is de Klokschool. Binnen onze opvanglocaties voorzien onze begeleid(st)ers de buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. De ouders betalen een bijdrage, gebaseerd op tarieven van Kind en Gezin. Voor opvang van -12 jarigen worden fiscale attesten afgeleverd. De kinderen brengen hun lunchpakket en drank mee van thuis.

In elke school is er op schooldagen opvang van 07u30 tot 8u25 (op aanvraag vanaf 07u00) en van 15u30 tot 18u30. Op woensdagmiddagen is er opvang in de locaties van 12u30 tot 13u00. Op woensdag vanaf 13u worden de kinderen die op locatie in de opvang aanwezig zijn overgebracht naar het Klokhuisje, waar aansluitend opvang voorzien wordt tot 18u30. Op schoolvrije dagen en op vakantiedagen wordt er in het Klokhuisje opvang voorzien van 7u30 (op aanvraag vanaf 7u00) tot 18u30. 

Voorafgaandelijk aan de opvang, moet steeds een dossier opgemaakt worden voor uw kind. Dit kan na contact met de coördinator. De nodige documenten worden dan ondertekend (zie huishoudelijke reglementen in de downloads) en er wordt een login aangemaakt voor ons digitaal inschrijvingsplatform. Pas als alles administratief in orde is, mag uw kind naar de opvang komen.

Meer informatie

Voor inlichtingen, inschrijvingen of een rondleiding kan je terecht na een telefoontje of mailtje.

Coördinator BKO Evi Vandermeeren

011 37 91 40 (niet bereikbaar op dinsdag- en vrijdagnamiddag)

kinderopvang@kortessem.be