Gemeente Kortessem

Afsteken van vuurwerk

Voor het afsteken van klein (particulier) vuurwerk dient de aanvrager een machtiging van de burgemeester te bekomen.

Hiervoor neem je contact op met de milieudienst (011 85 82 41 of milieudienst@kortessem.be). We hebben volgende gegevens nodig:

  • Naam
  • Adres
  • Contactgegevens
  • Locatie, datum en uur van gebruik vuurwerk

Van zodra de aanvraag is binnengekomen, zal er een machtiging van de burgemeester worden opgemaakt. Deze wordt aan jou bezorgd. Tegen het niet naleven van deze procedure of de voorwaarden opgelegd in de machtiging, kan opgetreden worden door de politie en de gemeenschapswachten.

Aanvragen voor vuurwerk moeten minstens twee weken voor aanvang worden aangevraagd.
Voor Oudjaar worden alleen vergunningen afgeleverd om vuurwerk af te steken tussen 23u30 en 00u30.

Het gemeentebestuur neemt jouw veiligheid niet licht en wil je er graag op wijzen dat vuurwerk steeds verstandig gebruikt moet worden.