Gemeente Kortessem

Vervoer minder mobiele personen

Het OCMW werkt sinds 01.04.2021 samen met Mpact (vroegere Taxistop) en zorgt hierbij voor het vervoer van senioren, zieken, mensen met een beperking en mensen in een sociale noodsituatie die het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken.

Concreet wil dit zeggen dat vrijwilligers met eigen wagen minder mobiele personen naar hun bestemming kunnen brengen. Onze chauffeurs vervoeren je voor een doktersbezoek, familiebezoek, socioculturele activiteiten…

Wie kan beroep doen op Mpact?

Iedereen die in de gemeente Kortessem woont en onmogelijk gebruik kan maken van het openbaar vervoer.

Gebruikersvoorschriften

 • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
 • Iedere rit dient aangevraagd te worden bij Krista Wils (co√∂rdinator).
 • Iedere rit (behalve dringende en onverwachte doktersbezoeken) moet minstens twee dagen vooraf aangevraagd worden en dit enkel in de voormiddag.
 • Je betaalt rechtstreeks aan de chauffeur na iedere rit.
 • Je betaalt eventuele parkeergelden.
 • Je gebruikt de parkeerkaart van het Ministerie van Sociale Zaken indien je hierover beschikt.
 • Wanneer je geen vrijstelling geniet, draag je de veiligheidsgordel.
 • Je dient je te houden aan de coronavoorschriften.
 • Hulpbehoevende gebruikers moeten steeds vergezeld zijn van een begeleider die de nodige bijstand kan verlenen.

Lidmaatschap

Lidgeld

 • 12,00 euro per jaar per persoon of 6,00 euro voor een half jaar
 • 16,00 euro per jaar per koppel of 8,00 euro voor een half jaar

Inkomen

 • Recht hebben op verhoogde tegemoetkoming.
 • Het inkomen mag niet hoger zijn dan twee keer het leefloon van jouw categorie (een afwijking is hierbij wel toegestaan mits sociaal onderzoek).

Kostprijs en contact

 • Voor de ritten betaal je 0,41 euro per afgelegde kilometer vanaf de woonplaats van de chauffeur.
 • Eventuele parkeerkosten zijn ten laste van de cliënt. Voor meer info kan je een e-mail sturen naar christa.wils@ocmwkortessem.be of bel naar 011 85 82 73.

Omschrijving

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. U kunt een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is mogelijk.

Wie

 • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
 • U hebt een beperkt inkomen.
 • U hebt geen eigen vervoersmiddel.
 • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

U wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens u lid bent, kunt u ritten aanvragen. De rit vraagt u aan 48 uur op voorhand.