Gemeente Kortessem

Geschiedenis van Kortessem

Kortessem is een gemeente die sinds 1977 is samengesteld uit de zes kerkdorpen Kortessem, Vliermaalroot, Wintershoven, Guigoven, Vliermaal en Zammelen.
Het wapenschild bevat delen afkomstig uit de verschillende dorpen.

Beschrijving van de delen:

Gedeelte 1: Het wapen van het graafschap Loon, waartoe het hele grondgebied van de
fusiegemeente behoorde.
Gedeelte 2: Doorsnede a) het wapen van de Blanckart, laatste Heren van Guigoven
Doorsnede b) het wapen van de Isendorn, laatste Heren van Kortessem en Wintershoven
Gedeelte 3: Getopt met een kroon met vijf fleurons.

Heraldische beschrijving:

Te Vliermaal was het Hoog gerechtshof van het Graafschap Loon gevestigd.
De Schepenen gebruikten een wapen met deze kroon.
- Het wapen van Loon: Gedwarsbalkt van tien stukken van goud en keel.
- Het wapen van de Blanckart: In lazuur een rechts hellende hamer van zilver.
- Het wapen van Isendorn: In keel drie palen van vair, schildhoofd in goud.
- De kroon: Kroon met vijf fleurons zoals toegekend aan de gemeente Vliermaal bij K.B. van 19 februari 1951.

Historische verantwoording:

- Het wapen van Loon: Gans het grondgebied van de fusiegemeente behoorde toe aan het graafschap Loon.
- Het wapen van de Blanckaert: De Blanckaert waren de laatste Heren van Guigoven.
- Het wapen van Isendorn: De Isendorn waren de laatste Heren van Wintershoven en Kortessem.
- De Kroon: Werd in 1951 toegekend aan de gemeente Vliermaal omdat de Schepenen van het Oppergerechtshof ook schepen van Vliermaal waren. De voorgestelde kroon werd terug gevonden op het zegel van 1734 van het Oppergerecht Vliermaal.

De gemeente zal de volgende vlag dragen: "gevierendeeld van geel en rood".

Beluister en lees ook de Hymne van Kortessem via onderstaande bestanden.