Gemeente Kortessem

Toelage • Buitensportinfrastructuur

In het kader van veiligheid/gezondheid en noodzaak tot huisvesting kan een tussenkomst bekomen worden voor oprichting, renovatie, verfraaiing, (brand)veiligheid, .. van buitensportinfrastructuur