Gemeente Kortessem

Subsidie • Buitensportinfrastructuur

In het kader van veiligheid en gezondheid en noodzaak tot huisvesting kan een tussenkomst bekomen worden voor oprichting, renovatie, verfraaiing, (brand)veiligheid... van buitensportinfrastructuur