Gemeente Kortessem

Subsidie • Impulssubsidie sportverenigingen

Toelage ter ondersteuning van de jeugdsportcoördinatoren/ jeugdsportbegeleiders waarbij gestreefd wordt naar een verhoging van de kwantiteit en kwaliteit van de jeugdbegeleiders op sporttechnisch, tactisch en pedagogisch vlak binnen de sportverenigingen.

E-loket

  • Aanvraag • Erkenning vereniging Kortessem formulier