Gemeente Kortessem

Bekendmakingen openbare onderzoeken en beslissingen

Consultatieomgeving burger

Je kan alle openbare onderzoeken en beslissingen omtrent omgevingsvergunningen consulteren via de knop hieronder.

Consultatieomgeving burger

Overige bekendmakingen

Hieronder en in de downloads vind je andere bekendmakingen.

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28/01/1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29/11/2002, een openbaar onderzoek wordt geopend.

Het openbaar onderzoek handelt over het toekennen van volgende nieuwe straatnamen, ter vervanging van bestaande straatnamen:

Kapelstraat > Kapellekensbaan

Nieuwstraat > Toogstraat

Deze straatnamen zijn voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 21 juni 2024.

Het openbaar onderzoek loopt gedurende een termijn van 30 dagen, van 8 juli 2024 tot en met 06 augustus 2024.

Opmerkingen of bezwaarschriften kan je bezorgen binnen de termijn van het openbaar onderzoek. U kan dit overmaken via e-mail fusie@kortessem.be, door afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres Kerkplein 11, 3720 Kortessem of aangetekend versturen ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, p.a. Kerkplein 11, 3720 Kortessem.