Gemeente Kortessem

Openbaar onderzoek en bekendmaking beslissing

Je kan alle openbare onderzoeken en beslissingen consulteren op volgende pagina

Consultatieomgeving burger

Pub. 30.05.2023 Bekendmaking van het openbaar onderzoek voorlopig ontwerp Regionaal mobiliteitsplan en het ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Limburg

De vervoerregio Limburg heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen.

Je kan het plan inkijken in het administratief centrum van 31.05 tot 29.07.2023.

Lees hier meer.

Pub 13.04.2021 Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 tot 2027

Op 29.03.2021 wordt de gemeente Kortessem op de hoogte gebracht, via het departement omgeving, van het bericht van Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Onlangs is het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 tot 2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee voor de periode 2022 tot 2027 door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Meer informatie
https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/ of www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma

Indien er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, kan men contact opnemen.
PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl of info@platformparticipatie.nl | (070) 456 89 99.

Pub 15.05.2020 Bekendmaking afwijking vergunnings- of meldingsplicht tijdens de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

Huisartsenpraktijk De Oude School en huisartsengroep De Vlierregio hebben de overheid in kennis gesteld van de toepassing van de afwijking op de omgevingsvergunningsplicht,  zoals voorzien in het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, met name betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht van 20.03.2020.

Omschrijving van de stedenbouwkundige handelingen: het plaatsen van een bureelcontainer.

Kort omschreven gaat het over: het plaatsen van één container, die dient als consultatie-ruimte voor mogelijks COVID-19 besmette patiënten.

De kennisgeving heeft betrekking op een terrein met als adres: Kerkplein 27 te 3720 Kortessem en met als kadastrale omschrijving: Afdeling 1, sie. C, nr. 804B2.

De aanvraag kadert binnen de heropstart van reguliere zorg in de huisartsenpraktijken en omvat stedenbouwkundige handelingen: het  plaatsen van één container (13,74 m²), die dient als consultatie-ruimte voor mogelijks COVID-19 besmette patiënten.

Locatie: op de bestaande parking voor het Oude School gebouw gelegen Kerkplein 27 te 3720 Kortessem. 

Perceel kadastraal gekend als: Kortessem, eerste afdeling, sectie C, nr. 804B2.

Nutsvoorzieningen: elektriciteit via Huisartsenpraktijk De Oude School, water via standpaal, de afvoer van de lavabo wordt aangesloten op de openbare riolering.

Downloads