Gemeente Kortessem

Speelstraten

Voetballen, een fietsparcour uittekenen, badmintonnen, een mega krijttekening maken, spelen met een grote parachute. Wat als we dit weer eens allemaal veilig op straat kunnen doen?

Omschrijving

Een speelstraat is een openbare weg, of een stukje ervan, die tijdelijk tijdens bepaalde uren worden omgetoverd tot een heus speelparadijs voor alle kinderen in de straat. Een speelstraat bant immers het doorgaand verkeer uit de straat waardoor kinderen er zich naar hartenlust en zonder zorgen kunnen amuseren. Enkel bewoners van de straat of mensen die er een garage hebben mogen er 'stapvoets' doorheen rijden.

Een speelstraat initiatief is tijdelijk, want enkel tijdens de zomervakantie kunnen de bewoners van de straat zich kandidaat stellen. Ook slecht tijdens bepaalde uren, want een speelstraat kan enkel tussen 09u00 en 20u00 verkeersvrij gemaakt worden.

Om het doorgaand verkeer te weren krijgen de aanvragers een aantal rekken. op de afgesproken kunnen ze die dan aan de toegangen van de straat plaatsen. Een speelstraathek is niet zomaar een hek, ze zijn voorzien van een C3 verkeersbord en een onderbord met de vermelding 'speelstraat'.

De inrichting een speelstraat is de keuze van de bewoners van die straat. Hoe de bewoners met hun speelstraat omgaan, welke speelinfrastructuur er geplaatst wordt, welke activiteiten er zich ontplooien is allemaal afhankelijk van de plaatselijke creativiteit en inzet. Een speelstraat is er in de eerste plaats voor kinderen van de straat maar ervaring leert ons dat ook de volwassenen volop genieten van het sociale aspect van een speelstraat. Nog een reden dus om je kandidaat te stellen zodat jouw straat een speelstraat wordt.

Voor wie?

Drie bewoners (peters/meters) van de straat stellen zich verantwoordelijk voor de aangevraagde signalisatie, het contact met de buurtbewoners, het plaatsen van de signalisatie en het bewaren van het spelmateriaal. De straat komt in aanmerking als deze aan onderstaande voorwaarden voldoet.

Wie

Wettelijke en gemeentelijke voorwaarden

  • In de straat geld er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur of lager
  • De straat heeft een overheersende woonfunctie
  • Tijdens de uren dat de openbare weg wordt gesignaliseerd mag er speelinfrastructuur geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt.
  • er dient voor iedere aanvraag een advies van de lokale politie voorgelegd worden.
  • De aanvraag voor een speelplaats kan enkel maar voor de maanden juli en augustus.
  • De bereikbaarheid van omliggende straten mag niet in het gedrang komen.
  • De speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 3 peters/meters; die in de aangevraagde straat wonen, zich engageren voor de organisatie ervan.
  • De speelstraat kan enkel ingericht worden als 70% van de bewoners akkoord gaat. (bewonersenquête) Voor elk huisnummer van de straat geldt 1 stem.

Procedure

Voor 01.05 van het lopende jaar dien je het "aanvraagformulier speelstraten" te bezorgen aan de UiT dienst of vul het formulier onderaan online in (E-loket).

Uitzonderingen

Wanneer je tijdens de maanden juli en augustus jou straat voor 1 dag als sportstraat wil inrichten neem dan contact op met de UiT dienst afdeling sport. 

E-loket