Gemeente Kortessem

Project voor het Programma voor Plattelandsontwikkeling

Wat is het PDPO-project?

Het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) geeft concretisering aan de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU: plattelandsontwikkeling. Op 13.02.2015 keurde de Europese Commissie het programma PDPOIII goed voor Vlaanderen en de Vlaamse provincies.

Wie organiseert het?

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen dei zich inzetten voor de versterking van de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie. In Vlaanderen wordt dit fonds vertaald in het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) dat aan zijn derde editie toe is: PDPO III.

Wat zijn de doelstellingen?

Deze uitgave kadert binnen ‘Biodiverse fruitteelt in een klimaatbestendig landschap’, een PDPO-project waarmee Proefcentrum Fruitteelt, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de provincie Limburg, met financiële middelen uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, op zoek gaan naar manieren om fruitteelt in Haspengouw op een meer natuurlijke manier te doen verlopen. Beter voor teler, natuur en landschap!

De doelstellingen zijn als volgt:

Strategisch thema 1

Inzetten op jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse landbouwsector

De jongeren die de sprong maken naar de landbouwsector zijn niet talrijk, maar wel vaak hoogopgeleid en sterk gemotiveerd. Vlaanderen wil deze jonge landbouwers ten volle ondersteunen.

Strategisch thema 2

Investeren in innovatie en opleiding

De focus ligt op een toekomstgerichte aanpak van zowel de individuele, bedrijfsgerichte als de meer algemene maatschappelijke uitdagingen.

Strategisch thema 3

Focussen op het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector, zowel economisch als ecologisch

Ecologisch: biodiversiteit, waterkwaliteit, instandhoudingsdoelstellingen in het kader van de realisatie van de Natura 2000-gebieden, erosiereductie en milieu- en klimaatvriendelijke landbouwpraktijken.

Economisch: versteviging van de positie van de primaire producenten in de landbouwketen, de crisisbestendigheid van de landbouwsector (opvangen en verminderen van de gevolgen van volatiliteit van afzetprijzen en kostprijzen) en de ontwikkeling van risicobeheer.

Strategisch thema 4

Versterken van de kwaliteit en vitaliteit van het platteland door een kwalitatieve inbedding van de sterk evoluerende Vlaamse landbouwsector

Het platteland wordt geconfronteerd met een snelle evolutie van de Vlaamse landbouwsector (minder bedrijven, schaalvergroting, diversificatie, deeltijdse landbouw, veranderend uitzicht van landschap en gebouwen…). De ondersteuning van deze evolutie draagt bij aan de kwaliteit en de vitaliteit van het Vlaamse platteland. Speciale aandacht moet daarbij gaan naar verfraaiing en onderhoud van het platteland in al zijn facetten (gebouwen, wegen, kleine landschapselementen, water, erfgoed, natuur, toerisme…).

Op die manier behoudt het platteland zijn diverse functies en biedt het zijn bewoners en bezoekers alle kansen. Heel diverse uitdagingen van armoede tot toerisme en een versterkte relatie met de verstedelijkte omgeving kunnen via samenwerkingsverbanden worden aangepakt.

Advies & tips over biodiverse fruitteelt

Via deze link vind je meer informatie en een oproep aan geïnteresseerde fruittelers om contact op te nemen met Regionaal landschap Haspengouw & Voeren.