Gemeente Kortessem

Huis-aan-huisinzameling van snoeihout

Wijziging in de ophaling van het snoeiafval

In 2021 zal de firma Gepetrans, in samenwerking met Limburg.net, instaan voor de ophaal van het snoeiafval in de gemeente Kortessem. 

Op vrijdag 19 maart en vrijdag 19 november worden twee ophaaldata voorzien. Deze ophaaldata zijn niet opgenomen in de afvalkalender van 2021 van Limburg.net.

Wil je graag je snoeiafval laten ophalen?

Stuur dan een mailtje naar milieudienst@kortessem.be, tot 10 dagen voor de ophaaldag. Dat wil zeggen dat je mail de dienst moet bereiken voor 10 maart en voor 10 november. De gemeente verzamelt alle inschrijvingen en maakt deze over aan de nodige instanties.

Vermeld zeker je naam, adres en telefoonnummer in je mail. 

Aan welke voorschriften moet je snoeiafval voldoen?

  • Snoeiafval dient met een natuurtouw te worden samengebonden tot bundels van maximum 25 kg.
  • Bundels die zijn samengebonden met niet-composteerbaar materiaal (plastic, ijzer…) worden niet aanvaard.
  • Per inzamelbeurt mag maximaal 2 m³ aan snoeiafval worden aangeboden.
  • De takken mogen maximaal 10 cm dik en 180 cm lang.

Omschrijving

Snoeihout is snoeiafval van hagen, struiken of bomen die u niet in een gft-zak of gft-container kunt stoppen en waarvan de diameter maximum 10 centimeter is.