Gemeente Kortessem

Hasselt en Kortessem kiezen samen voor de toekomst

Met de definitieve beslissing van de gemeenteraden op dinsdagavond 21.11.2023 is de voorbereidende fase van de fusie afgerond. De kogel is door de kerk: Hasselt en Kortessem gaan samen verder.
De beslisnota, die concrete samenvoegingsvoorstellen bevat, bevestigt: de fusie brengt talrijke voordelen met zich mee. We kunnen nog klantgerichter werken, onze dienstverlening en specifieke voordelen uitbreiden en profiteren van schaalvoordelen. Hiermee komen we tegemoet aan de wensen die onze inwoners en ondernemers uitten in twee burgerbevragingen. 2024 wordt een overgangsjaar waarin we almaar nauwer zullen samenwerken, vanaf 01.01.2025 is de nieuwe fusiestad een feit.

Wat weten we al?

Dankzij deze samenwerking krijgen we stilaan zicht op hoe de fusiestad er zal uitzien. Zo zijn er al bepaalde beslissingen genomen (onder voorbehoud, aangezien de nieuwe bestuursploeg hier anders over kan beslissen):

  • de bibliotheken in Hasselt, Kortessem en Kuringen blijven open;
  • zowel het administratief centrum in Kortessem als het stadhuis in Hasselt blijft open;
  • het aanbod aan kleuter- en lager onderwijs en kinderopvang blijft behouden en er komt één centraal loket voor kinderopvang;
  • de site van de Kortessemse technische dienst wordt een satellietvestiging van de centrale werkplaatsen in Hasselt. We kunnen, waar mogelijk al vanaf 2024, gebruikmaken van elkaars materialen, voertuigen en magazijnvoorraad;
  • de digipunten breiden uit naar Kortessem.

Ben je benieuwd naar meer? In de definitieve nota op de fusiewebsite lees je uitgebreide informatie, in het fusiekrantje krijg je in een notendop de belangrijkste hoogtepunten mee. Deze wordt de komende dagen in Hasselt en Kortessem bedeeld. Je kan het krantje ook digitaal raadplegen op de fusiewebsite of in de downloads van dit artikel. 

Wat volgt nog?

Een nieuwe fase kondigt zich nu aan. In de komende maanden ‘blenden’ we de beide besturen verder. 2024 wordt een overgangsjaar waarin we almaar nauwer zullen samenwerken. We bereiden zo veel mogelijk voor, zodat de overgang vlot kan verlopen. We houden jullie op de hoogt via de gebruikelijke communicatiekanalen.

"Hasselt en Kortessem zijn bondgenoten in hun streven naar groei"

“Met hun akkoord voor een fusie namen de gemeenteraden van Kortessem en Hasselt in november 2023 een goede beslissing. Hasselt en Kortessem zijn immers objectieve bondgenoten in hun streven naar groei. Die groei is nodig om de toekomst, de veiligheid, het welzijn en de welvaart van de nieuwe stad te verzekeren en te versterken. We zijn ervan overtuigd dat we klaar zijn om vanaf nu de uitdagingen die eraan komen, samen aan te pakken. We zijn ervan overtuigd dat ook de grootste twijfelaars snel de positieve kant van dit fusieverhaal zullen inzien, zodra ze de voordelen ervan aan den lijve ondervinden. We zijn ervan overtuigd dat deze fusie een duidelijke meerwaarde zal zijn voor iedereen, of u nu in Zammelen of in Kiewit woont.

Deze fusie is een beslissing met het oog op de toekomst, zonder het specifieke verleden en het karakter van de twee gemeenten te verloochenen of te vergeten. Dit zal u zien. Hasselt en Kortessem zijn tijdens het fusietraject van het afgelopen jaar naar mekaar toegegroeid. Onze diensten hebben tijdens een intensfief fusietraject achter de schermen bergen werk verzet om alles vlot te laten verlopen. Dank daarvoor. Daar zal u de vruchten van plukken. Van Wolske tot Grimmertingen en van Vliermaal tot Spalbeek. Een nieuwe fase kondigt zich aan. In de komende maanden versmelten en ‘blenden’ we de beide besturen verder. We bouwen verder aan een gezamenlijk toekomstplan, voor u, voor nu en voor de volgende generatie(s). Daarom doen we het.”

Tom Thijsen, Burgemeester Kortessem

Steven Vandeput, Burgemeester Hasselt                       

Gepubliceerd op wo 22 november 2023