Gemeente Kortessem

Fusie: resultaten tweede burgerbevraging

De afgelopen weken gaven 1.562 inwoners van Kortessem en Hasselt hun mening over de eventuele fusie. Deze antwoorden zullen ons helpen bij de verdere uitwerking van ons plan van aanpak. We geven jullie graag een samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Resultaten

Maar liefst 1.562 inwoners vulden de bevraging in. In absolute cijfers waren er meer respondenten uit Hasselt (1.161 of 1,5% van de Hasselaren). Procentueel gezien – ten opzichte van het totaal aantal inwoners – vulden meer inwoners uit Kortessem de bevraging in: 406 oftewel 4,7%. Op 13.10.2023 besprak de gemeenteraad van Kortessem de resultaten. Gisteren, maandag 16 oktober, was de commissievergadering van Hasselt aan de beurt. 

Dienstverlening

De dienstverlening in het stadhuis kreeg van de Kortessemse respondenten een 7,2 op 10, bij de inwoners van Hasselt is dat een 7,5. Ruime openingsuren zijn voor het gemeentehuis van de mogelijke fusiestad een belangrijk element om rekening mee te houden. Daarnaast leggen de inwoners van Kortessem meer nadruk op de nabijheid van dienstverlening en het persoonlijk contact. Voor Hasselaren zijn ruime openingsuren de prioriteit. In de samenvoegingsvoorstellen, waar we momenteel aan werken, houden we hier rekening mee. 

Beslissing en infosessie burgers

De bedoeling is om deze resultaten mee te nemen in het beslisdossier, waarin zal worden toegelicht hoe het huidige bestuur vorm geeft aan de mogelijke fusie. Op de gemeenteraden van november leggen we dat beslisdocument voor.

De infosessie hierover, voor alle burgers van zowel Hasselt als Kortessem, zal doorgaan op zaterdagvoormiddag 18.11.2023 in CC Mozaïek in Kortessem.

Lees je graag de volledige resultaten van de burgerbevraging na? Die kan je vinden op de website www.hasseltkortessem.be of via de knop hieronder. 

Lees hier de resultaten van de tweede burgerbevraging

Gepubliceerd op di 17 oktober 2023