Gemeente Kortessem

Nieuwe snelheidsbeperking op Tongersesteenweg

We zetten ons in voor een veiligere verkeersomgeving binnen onze gemeente. Daarom is er een nieuwe snelheidsbeperking van 50 km/uur van kracht op de Tongersesteenweg, ter vervanging van de voormalige 70 km/uur.

Deze wijziging loopt van het kruispunt in het centrum van Kortessem tot het kruispunt met de Groenstraat, aan beide zijden van de weg, tussen meterpunt 9.250 en 9.945. Deze aanpassing gaat hand in hand met de uitbreiding van de bebouwde kom tot aan meterpunt 9.945 aan beide zijden van de weg.

Deze wijzigingen volgen op de resolutie van de Provinciale Verkeerscommissie op 19 april 2022, waarbij werd besloten om het kruispunt N20xN76 veiliger te maken en een trajectcontrole te installeren op de Tongersesteenweg. Deze innovatie, voortvloeiend uit aangepaste snelheidsbeperkingen en de implementatie van trajectcontrole, zorgt ervoor dat verkeer het kruispunt met een lagere snelheid nadert, wat de kans op ongevallen aanzienlijk vermindert.

Met deze veranderingen bevestigen wij als gemeente dat we ons inzetten voor de veiligheid en het welzijn van onze inwoners en alle weggebruikers. De nieuwe snelheidsbeperking en de toekomstige installatie van trajectcontrole dragen bij aan een veiligere verkeersomgeving, en we moedigen alle inwoners aan om deze regels te respecteren en bij te dragen aan een betere verkeersveiligheid.

Gepubliceerd op ma 11 september 2023