Gemeente Kortessem

Update riolerings- en wegeniswerken Bronstraat – Oudeweierenstraat

In de Bronstraat en de Oudeweierenstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Deze werken starten op maandag 11.09.2023. De gemeente maakt van de rioleringswerken gebruik om ook de wegopbouw binnen de werfzone te vernieuwen.

In de Bronstraat en de Oudeweierenstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Een gescheiden rioleringsstelsel betekent dat het huishoudelijk afvalwater van de woningen gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen en afgevoerd. Het afvalwater wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wimmertingen gebracht waar het gezuiverd wordt alvorens het weer de natuur instroomt. Het regenwater wordt zo veel mogelijk ter plaatse gehouden en via nieuwe leidingen en bestaande grachten de waterlopen in de buurt.

Gemeente Kortessem maakt van de rioleringswerken gebruik om ook de wegopbouw binnen de werfzone te vernieuwen. Er worden onder andere nieuwe fiets- en voetpaden aangelegd in de Oudeweierenstraat. 

Planning van de werken

Voordat de rioleringswerken kunnen beginnen, voeren de nutsbedrijven (bv. De Watergroep, Fluvius, Telenet, Proximus, …) aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze aanpassingswerken zijn reeds gestart en duren nog tot midden september 2023.

Vanaf maandag 11.09.2023 start de aannemer van de rioleringswerken. Hij werkt in verschillende fasen. De timing per fase ziet er zo uit:

  • Fase 1: Wegen- en rioleringswerken in de Bronstraat – Vanaf de Mombeek tot en met het kruispunt met de Herestraat. De werken starten op maandag 11.09.2023 en duren naar schatting tot 31.12.2023
  • Fase 2: Wegen- en rioleringswerken in de Oudeweierenstraat Vanaf het kruispunt met de Herestraat tot aan het kruispunt met de Baron A. de Heuschstraat. De werken starten begin 2024 en duren naar schatting tot juli 2024.

Opgelet: Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

Werken kunnen voor hinder zorgen

Overal waar wordt gewerkt, is er hinder. Graafmachines maken soms lawaai, vrachtwagens die over zand rijden maken stof, bij aanhoudende regen zal er modder in de straat liggen. Soms zal het wat moeilijker zijn om aan woningen te geraken. Samen met de aannemer doen we er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Daarvoor nemen we verschillende minderhindermaatregelen.

Plaatselijk verkeer is mogelijk

Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer mogelijk, maar tijdens de werkuren (van 7.00 tot 16.30 uur) zal dit op bepaalde momenten toch hinder ondervinden. Denk bv. aan stilstaande of manoeuvrerende werfvoertuigen.

Omleiding voor doorgaand verkeer

Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien. Deze is in de afbeelding in downloads aangeduid met groene pijlen.

Meer informatie en vragen

www.aquafin.be/Particulieren/Waar-werken-we/23101 
Contactcenter Aquafin: contactcenter@aquafin.be | 03 450 45 45 (op weekdagen van 8.00 tot 17.00 uur)

Gepubliceerd op ma 28 augustus 2023