Gemeente Kortessem

Burgerbevraging fusie Hasselt - Kortessem: geef mee vorm aan de nieuwe fusiestad

Na de principiële beslissing om de fusie tussen Hasselt en Kortessem verder te onderzoeken, tekenen we momenteel uit hoe de nieuwe fusiestad er kan uitzien. Jij kan mee jouw visie geven in een tweede burgerbevraging, die loopt tot en met zondag 10.09.2023.

Eerder dit jaar werd de meerwaarde van een fusie duidelijk. Dit voor zowel de inwoners, interne organisatie, toekomstige ambities als het beleid. Maar hoe ziet de nieuwe fusiestad er straks uit? Dat ligt nog gedeeltelijk open. Daarom willen we vooraf jouw stem horen. Die is voor ons ontzettend waardevol, aangezien we met een fusie slechts één doel voor ogen hebben: het leven van onze inwoners vergemakkelijken.

We vroegen jullie mening al eens in april, met een eerste burgerbevraging. Vandaag kloppen we opnieuw bij je aan met een reeks thema’s. Wat vind jij belangrijk in het contact met je gemeente? Hoe helpen wij jou het beste? En waar moeten we volgens jou op inzetten? Om ons vizier helder te krijgen, is jouw mening cruciaal. En we gaan er ook echt mee aan de slag. De resultaten van deze nieuwe bevraging maken deel uit van een beslissingsdocument dat we eind dit jaar voorleggen aan de twee gemeenteraden. Op basis daarvan bekrachtigen zij de samenvoeging en de verdere krijtlijnen. De resultaten zijn raadpleegbaar voor iedereen.

Hoe kan je meedoen aan de burgerbevraging?

Surf naar www.hasseltkortessem.be/bevraging, klik op de knop hieronder of scan de QR-code in de affiche bij dit artikel.

Registreren is niet nodig en alles verloopt 100% anoniem. Je kan de bevraging nog invullen tot en met 10.09.2023.

Ga rechtstreeks naar de burgerbevraging

Hulp nodig?

Loop je ergens tegenaan? In Kortessem worden inloopmomenten georganiseerd op twee locaties, met of zonder afspraak:
  • Administratief centrum: donderdagen 31.08 en 07.09, van 14u00 tot 18u00 
  • Bibliotheek: woensdagen 30.08 en 06.09, van 13u00 tot 17u00 en zaterdagen 02.09 en 09.09, van 10u00 tot 12u00

Alvast bedankt voor je inbreng!

Gepubliceerd op do 24 augustus 2023