Gemeente Kortessem

1.426 Hasselaren en Kortessemnaren geven interessante aandachtspunten mee voor mogelijke fusie

Maar liefst 1.426 Hasselaren en Kortessemnaren lieten hun stem horen via de burgerbevraging die onlangs georganiseerd werd naar aanleiding van de fusieplannen tussen Hasselt en Kortessem. Een aantal aandachtspunten kwam duidelijk naar voren en deze worden meegenomen in wat volgt.

Eind april nemen beide gemeenteraden een principiële beslissing op basis van de perspectiefnota.

De bevraging – die zowel online als fysiek kon worden ingevuld – liep van 25.03 tot 2.04.2023 en werd massaal beantwoord. In totaal ontvingen we maar liefst 1.486 ingevulde bevragingen, 60 daarvan waren niet geldig. De vragenlijst bestond uit drie delen. Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

 • De ‘financiële impact’ is volgens de respondenten de grootste opportuniteit van de fusie. Daarnaast komen de ‘sterkere interne organisatie’ en ‘betere dienstverlening’ naar voren. Ook de ‘grootte’ en de ‘mobiliteit’ worden aangestipt. Anderzijds is ‘dienstverlening’ ook de grootste bezorgdheid. Zeker de nabijheid is een zorg, vooral voor de Kortessemnaar. Op ruime afstand volgen ‘eigenheid’ en een ‘gelijke verdeling van middelen en aandacht’.
 • 69% van de respondenten is het ermee eens dat een eenmalige fusiebonus van 44 miljoen euro (ofwel 500 euro per inwoner) en jaarlijks meer middelen uit het gemeentefonds meer kansen kan bieden om een ambitieus beleid te voeren. Waaraan de fusiegemeente die extra financiële middelen moeten spenderen? Op die vraag kwamen heel uiteenlopende antwoorden. ‘Mobiliteit’ kwam hier niet onverwacht als eerste uit. Verder denken de inwoners ook vooral aan investeringen in de ‘vergroening van de omgeving’ en de ‘dienstverlening’.
 • Wat betreft nabijheid en betrokkenheid is er de duidelijke vraag om de eigenheid van de verschillende (deel)gemeenten te behouden. De Kortessemnaar is hierin meer uitgesproken.

De gemeentebesturen en het fusieteam met medewerkers van beide gemeenten zijn heel tevreden met de vele deelnemers aan de burgerbevraging en met de rijke input. Een aantal aandachtspunten werd duidelijk. Hoewel de meeste niet nieuw zijn, is het goed om ze bevestigd te zien in deze bevraging. Zowel de bezorgdheden als de ideeën rond de extra middelen – en de verschillende insteken vanuit Hasselt en Kortessem - vormen bijzondere nuttige informatie voor het vervolgtraject. We gaan hiermee aan de slag en zullen op verschillende tijdstippen de inwoners van Hasselt en Kortessem opnieuw betrekken tijdens dit mogelijke fusietraject.

Beslissing eind april

Samen met de bevraging werd ook de perspectiefnota zopas afgerond. In dit document werd de meerwaarde van een fusie geïnventariseerd en beschreven. Dit gebeurde door een ambtelijk projectteam, opgevolgd door de burgemeesters en algemeen directeurs van beide gemeenten.  Uit al het studiewerk blijkt dat de fusie een meerwaarde zal bieden voor de burgers, de interne organisatie en de toekomstgerichte ambities en beleid. De perspectiefnota en de resultaten van de bevraging zullen nu voorgelegd worden aan de gemeenteraden van Hasselt en Kortessem op respectievelijk 25 en 28 april 2023. Zij nemen dan een principiële beslissing rond de fusie.

De belangrijkste meerwaardes uit de perspectiefnota situeren zich op volgende drie vlakken:

Meerwaarde voor de burgers:

 • versterking kwaliteit dienstverlening
 • meer continuïteit
 • meer specialisatie
 • meer divers aanbod
 • aantrekkelijker aanbod aan lokale ondernemers
 • upgrade recreatie en beleving

Meerwaarde voor de interne organisatie:

 • meer groeimogelijkheden
 • bijkomende expertise en deskundigheid
 • meer interne mobiliteit
 • meer specialisatie
 • stijgende invloed regio
 • gemakkelijker invullen vacatures
 • aantrekkelijkere werkgever
 • schaalvoordelen bij aankopen

Meerwaarde voor toekomstige ambities en beleid:

 • positie als centrumstad versterken
 • meer slagkracht
 • meer inzetten op grote maatschappelijke thema’s

De volledige perspectiefnota en meer informatie over de bevraging vind je onderaan (Downloads).

Gepubliceerd op vr 14 april 2023