Gemeente Kortessem

Politiezone kanton Borgloon trekt mee ten strijde tegen zwerfvuil & sluikstorten

Zwerfvuil en sluikstort zijn op veel plaatsen aanwezig en voelen als erg storend aan. Waar zwerfvuil nog veel met onachtzaamheid en slordigheid te maken heeft, is sluikstorten ook vaak het bewust dumpen van afval omdat men niet wil betalen voor het ophalen en de verwerking ervan.

Verschillende studies wijzen uit dat zwerfvuil een hoger onveiligheidsgevoel creëert. Achtergelaten vuilnis geeft een negatief imago aan de buurt, maar trekt ook andere sluikstorters en ongedierte aan. Buurtbewoners, wandelaars of passanten vinden dit bijzonder onaangenaam. 

Van maandag 20.03.2023 tot en met vrijdag 31.03.2023 zullen de politiediensten samen met verschillende interne en externe partners controle uitvoeren op zwerfvuil en sluikstort. Deze controles worden uitgevoerd op het volledige grondgebied van de politiezone. Er zal extra toezicht gehouden worden op de plaatsen (hotspots) waar deze vorm van overlast de bovenhand heeft. 

Maar jij kan ook helpen!
 
Als jij de locatie bekendmaakt van een sluikstort, zorgt de politie voor de opruiming ervan en gaan ze op zoek naar de overtreder. Op deze manier zijn we op weg naar een propere buurt en kunnen mogelijke overtreders met een GAS-boete een halt toegeroepen worden.
 
Gepubliceerd op za 18 maart 2023