Gemeente Kortessem

Riolerings- en wegeniswerken N20 Hasseltsesteenweg starten in januari 2023

Er zullen riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd worden op de Hasseltsesteenweg. Dit is een project in kader van gescheiden rioleringsstelsel en is een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest), Aquafin, Fluvius en lokaal bestuur Kortessem.

De werken worden uitgevoerd op het weggedeelte: kruispunt met verkeerslichten tot aan de Winkelstraat. Deze werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden. Er wordt getracht om zo min mogelijke hinder te veroorzaken voor zowel de omwonenden, de handelszaken en plaatselijk verkeer. 

Op de planning

De ontwerpplannen voorzien in een nieuw wegdek, veilige fietspaden, degelijke stoepen, straatmeubilair, groenvoorzieningen, nieuwe bushalte-accomodatie ter hoogte van het kruispunt en nieuwe openbare LED-verlichting. Er werd een indicatieve planning opgemaakt van de verschillende uitvoeringsfasen. 

Eind mei 2023, begin juni 2023 starten de nutsmaatschappijen (Fluvius, De Watergroep, Proximus) met het plaatsen van de nieuwe ondergrondse leidingen. Dit gebeurt in de bestaande bermen en zal voor een minimum aan hinder veroorzaken. Deze werken duren tot ongeveer mei 2024.

Aansluitend start de aannemer met de riolerings- en wegeniswerken. Eerst wordt het kruispunt met de lichten aangepakt in twee delen.

 • Deel één is het Kruispunt N76 – N20 westelijk deel plus de tak Borgloon.
 • Deel twee is het Kruispunt N76 – N20 oostelijk deel.

Deze werken lopen van juni 2024 tot eind augustus 2024.

Vanaf september 2024 starten de riolerings- en wegeniswerken aan de westzijde van de Hasseltsesteenweg. Dit is het rijvak van Hasselt naar Kortessem. Deze werken duren tot eind februari 2025. Aansluitend worden de werken uitgevoerd aan de oostzijde, het rijvak van Kortessem naar Hasselt. De geplande einddatum van de werken is voorzien voor eind augustus 2025. Tijdens de hele duur van de werken wordt een zone afgeschermd met stootbanden voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers.

Tijdens het bouwverlof in de zomer wordt er doorgewerkt. Een definitieve planning kan gemaakt worden zodra de aannemer gekend is. Dit zal ook tijdig gecommuniceerd worden aan de bevolking.

Wegomleidingen

Wegens de omvang van de werken en de impact op het doorgaande verkeer en de aangelanden werden er wegomleidingen uitgewerkt.

Fietsers

De fietsers rijden gedurende de duur van de werken om via de Wijk Haechent. Er wordt frequent een opening gemaakt in de veiligheidsstootband voor oversteken voor voetgangers binnen de werfzone.

Lange afstandsverkeer 

Het lange afstandsverkeer wordt tijdens de werken omgeleid via de E313 - complex Diepenbeek of Tongeren.

Kruispunt N76/N20

Kruispunt N76/N20 (inclusief verlening afslagstrook vanuit Borgloon).

 • Inrichting lichten geregeld T-kruispunt Tongeren – Hasselt – Kortessem.
  Vanuit Borgloon naar Hasselt (en vice versa)
  • Via  N754 (Steenweg Borgloon) – Wellen – Alken
  • Via N756 (Konijnenstraat) – N20
 • Vanuit omgeving Lievehereboomstraat (inclusief De Lijn): via Lievehereboomstraat. Werkzone oostelijke zijde. Lichten geregeld T-kruispunt Tongeren - Hasselt - Borgloon. Kortessem (en visa-versa) (inclusief De Lijn): Omleiding via Klokkehofstraat – Mersenhovenstraat – Groenstraat.

Wegen- en rioleringswerken aan de westelijke zijde van de Hasseltsesteenweg

 • Westelijke zijde is werfzone
 • Omleiding kan in beide richtingen over de bestaande oostelijke rijstrook en de bestaande parkeerstrook (opstanden en onderbrekingen worden weggehaald)
 • Voetgangers kunnen op een smalle strook afgeschermd door een veiligheidsstootband van het verkeer
 • De Lijn rijdt in twee richtingen en halteert op de rijweg

Wegen- en rioleringswerken aan de oostelijke zijde van de Hasseltsesteenweg

 • Oostelijke zijde is werfzone
 • Westelijke zijde is reeds aangelegd, met name de nieuwe fietspaden zijn aangelegd, en er is een parkeerstrook en een halve rijweg
 • Verkeer vanuit Tongeren richting Hasselt kan over één richting doorrijden
 • Lange afstandsverkeer vanuit Hasselt richting Tongeren over de E313
 • Parkeren kan op de afgewerkte parkeervakken
 • Voetgangers en fietsers kunnen op afgewerkte fietspaden
 • De Lijn volgt de rijrichting richting Hasselt met halteren op de rijbaan. De rijrichting naar Tongeren volgt de omleiding over de Kapelstraat.
Gepubliceerd op wo 23 november 2022