Gemeente Kortessem

Droogtemaatregelen naar code geel: tijdelijk onttrekkingsverbod opgeheven in Limburg

De droogtetoestand in Vlaanderen is verder verbeterd. Daarom heeft de Droogtecommissie op donderdag 13.10.2022 besloten om het beheerniveau voor droogte af te schalen van niveau twee (code oranje) naar niveau één (code geel).

Ook in de provincie Limburg is de toestand verder verbeterd in vergelijking met twee weken geleden. De peilen van de waterlopen hebben in het algemeen ook een stijgende trend. Daarom heeft het provinciaal droogteoverleg donderdagmiddag geadviseerd om het tijdelijk onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen op te heffen vanaf vrijdag oktober 14.10.2022.

Welke maatregelen blijven wel van kracht?

Het permanent onttrekkingsverbod op de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen blijft van kracht net als de onttrekkingsverboden die omwille van de blauwalgproblematiek van kracht zijn op enkele locaties in Limburg en op de Kempense kanalen.

Gepubliceerd op wo 19 oktober 2022