Gemeente Kortessem

Opwaardering kerkhoven & begraafplaatsen

Woensdag 28.09.2022 keurde het schepencollege van Kortessem de visienota ‘Opwaardering en regularisatie kerkhoven en begraafplaatsen Kortessem’ goed.

Kerkhoven en begraafplaatsen worden geacht een plek van gedenken, troost en rust te zijn. Het lokaal bestuur wil de rustplaats van haar dierbare overledenen opwaarderen door ze te vergroenen.

Het doel is om de kerkhoven en begraafplaatsen van Kortessem om te vormen naar parkbegraafplaatsen die rust en sereniteit uitstralen. Deze omvorming zal geleidelijk en gefaseerd verlopen, met respect voor het historisch erfgoed.

Vooraleer we met deze opwaardering kunnen starten, is het belangrijk om te weten of de graven al dan niet een concessie hebben. Op dit ogenblik is dat niet altijd duidelijk. In het kader van rechtszekerheid en het gelijkheidsbeginsel voor de nabestaanden, is het belangrijk dat dit uitgeklaard en rechtgezet wordt.

Het bestuur zal daarom een procedure tot retroactieve rechtzetting van de concessies toepassen. Vanaf 01.03.2023 zullen de desbetreffende graven aangeduid worden aan de hand van een bordje. Nabestaanden krijgen zo alsnog de kans om een niet-geconcedeerd graf om te zetten naar een betalende concessie.

Van de graven waarvoor, na het doorlopen van de wettelijke procedure, geen nieuwe concessie wordt aangegaan, wordt de grafsteen verwijderd en komt er een groeninvulling in de plaats. Van ondergrondse ruiming is geen sprake. Restanten van de verwijderde grafstenen zullen verwerkt worden in een herdenkingsmonument per kerkhof en begraafplaats.

Het plan is om in 2023 alvast te starten met de vergroening van het oud kerkhof van Vliermaalroot, aangezien dit kerkhof in 1969 werd gesloten en hier geen retroactieve rechtzetting dient te gebeuren. In de daaropvolgende jaren komen systematisch de kerkhoven en begraafplaatsen in de andere deelgemeenten aan de beurt, alsook het kerkhof in centrum Kortessem.

In de komende maanden wordt een uitgebreide informatiecampagne voorzien zodat alle nabestaanden uitgebreid geïnformeerd worden en zij te allen tijden met hun vragen terecht kunnen bij het lokaal bestuur.

Met steun van de provincie Limburg.

Meer info

https://www.kortessem.be/thema/detail/2724/opwaardering-kerkhoven 

Gepubliceerd op ma 10 oktober 2022