Gemeente Kortessem

Bekijk de agenda en volg de OCMW- en gemeenteraad

De OCMW- en gemeenteraad vergaderen maandelijks in de raadszaal van het administratief centrum, behalve in juli en augustus. Iedereen kan de vergaderingen bijwonen, met uitzondering van de agendapunten die in besloten zitting behandeld worden.

De OCMW-raad vangt aan om 20u00. Een week voordien kan je de agenda van de raadszittingen raadplegen door op deze link te klikken; ook de verslagen, opgesteld door de Algemeen directeur, zijn hier terug te vinden.

Ben je benieuwd naar de agendapunten van de raden en alle openbare beslissingen of wil je de OCMW- en gemeenteraad live meevolgen? Dat kan via deze link: https://www.kortessem.be/gemeenteraad.

Gepubliceerd op di 31 mei 2022