Gemeente Kortessem

Nieuwe openbare verlichting in de Gulmerstraat

Een goede straatverlichting draagt bij tot de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel in je buurt. In de loop van 2023 zal Aquafin, in samenwerking met de gemeente Kortessem, riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Gulmerstraat in Vliermaalroot.

Gelijktijdig worden er ook erosie- en waterbufferingswerken uitgevoerd. Het lokaal bestuur grijpt deze werken aan om ook de openbare verlichting te vernieuwen en de nutsleidingen ondergronds te brengen. Deze werken worden gecoördineerd en uitgevoerd door Fluvius.

De oude lichtmasten en armaturen worden vervangen door nieuwe aluminium masten van 8 m hoogte en nieuwe LED-armaturen. De armatuur bestaat uit 24 warme witte LED’s en is speciaal ontworpen voor woonwijken, parkeerplaatsen en fietspaden. De nieuwe armaturen kaderen in het principe ‘Verlichten op een efficiënte en duurzame manier’. Dit heeft tot gevolg dat er maximaal bespaard wordt op energie- en onderhoudskosten.

De gemeente Kortessem wil haar openbare verlichting tegen 2030 volledig ombouwen naar LED. Dit past in de klimaatdoelstellingen en de ambitie van de Vlaamse regering om volledig te ‘verledden’ tegen 2030.

De gemeente Kortessem telt momenteel 1.730 verlichtingstoestellen. Hiervan was eind 2021 26,92 % uitgerust met LED. Het energieverbruik in 2020 van de openbare verlichting in Kortessem bedroeg 601.313 kWh. Door te verledden bedroeg de bespaarde CO2-uitstoot in 2020 ongeveer 27 ton.

In haar klimaatactieplan 2030 streeft de gemeente Kortessem naar een energiebesparing van 20% bij de openbare verlichting. Om deze doelstelling te realiseren, wil de gemeente inzetten op volgende maatregelen en acties:

  • Sensibiliseren rond verlichting en lichthinder
  • Inzetten op een planmatige aanpak van de openbare verlichting
  • Inzetten op energiezuinige verlichting
  • Inzetten op doven en dimmen van verlichting
Gepubliceerd op di 16 augustus 2022