Gemeente Kortessem

Internationale dag voor personen met een beperking op 03.12.2022

Deze dag is door de Verenigde Naties (VN) bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus.

Het is een belangrijke dag voor een miljard mensen op deze planeet dus. Je leest het juist: een miljard! Vijftien procent van de wereldbevolking heeft immers een beperking en vormt daarmee de grootste minderheid. Mee kunnen doen op alle gebieden van het leven, is voor hen nog steeds niet vanzelfsprekend. Te vaak nog ervaren mensen met een beperking drempels in de toegankelijkheid, uitsluiting en ongelijke kansen om mee te kunnen doen. Bewustwording en kennis over inclusie en diversiteit zijn belangrijk om stigmatisering, uitsluiting en discriminatie te voorkomen. 

03.12.2022 is dan ook de geknipte dag om de aandacht te vestigen op enkele problemen waarmee mensen met een handicap dagelijks te maken krijgen. Maar het is even belangrijk om er de nadruk op te leggen dat ook mensen met een handicap hun plaatsje hebben in de maatschappij. Dat ook zij studeren, werken, een gezinsleven hebben, het recht hebben om aan verkiezingen deel te nemen of om te sporten. Kortom, om een zelfstandig leven te leiden, net zoals mensen zonder handicap dat doen.

Gepubliceerd op ma 31 oktober 2022