Gemeente Kortessem

Achttien maanden oud geworden? Bezorg het vaccinatiebewijs poliomyelitis

Is je kindje onlangs achttien maanden oud geworden? Bezorg het vaccinatiebewijs van de polio inentingen van je kleine spruit tijdig aan het gemeentebestuur. Vaccinatie tegen polio, de inenting tegen kinder- verlamming, is de enige wettelijk verplichte vaccinatie in België.

Elk kind krijgt vier vaccinaties vóór de leeftijd van achttien maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn. Bij de geboorte ontvang je een polioattest. Bewaar dit totdat je kind volledig ingeënt is tegen polio. Na de laatste vaccinatie laat je dit attest invullen en ondertekenen door de arts die je baby heeft gevaccineerd. Vervolgens bezorg je dit attest aan je gemeentebestuur, dienst Burgerzaken, vóór je kindje achttien maanden oud is. Want de gemeente waar je gedomicilieerd bent, dient erop toe te zien dat haar inwoners deze vaccinatieverplichting nakomen. Indien je het polioattest verloren bent, kan je op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.

Wordt het vaccinatiebewijs niet tijdig binnengebracht, dan ontvangt FOD Volksgezondheid een melding. In het geval dat je na meerdere herinneringen nog steeds geen gevolg geeft aan deze verplichting, stel je je bloot aan politionele straffen. Dit staat in artikel vijf van de Gezondheidswet van 01.09.1945.

Heb je hierover nog vragen, wend je dan tot de dienst Burgerzaken van de gemeente Kortessem via burgerzaken@kortessem.be of 011 37 91 40. Meer informatie over de poliovaccinatie kan je ook terugvinden op https://www.vlaanderen.be/registratie-poliovaccinatie

Gepubliceerd op wo 24 augustus 2022