Gemeente Kortessem

Kortessem engageert zich voor ambitieus klimaatplan

De Provincie Limburg heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2050. Ook de gemeente Kortessem draagt het klimaat en duurzaamheid hoog in het vaandel.

Vanuit dit gemeenschappelijk engagement ging de Gemeenteraad in 2011 over tot de toetreding van het Burgemeesterconvenant van Energie, waarna in 2012 het klimaatactieplan 2011 tot 2020 werd goedgekeurd. Vijf jaar later ging de gemeente Kortessem nog een stapje verder door zich ook in te schrijven voor het Burgemeesterconvenant voor klimaat en energie 2018 tot 2030.

Tom Thijsen, Burgemeester van Kortessem, licht toe: “Als plattelandsgemeente zet de gemeente Kortessem zich achter de doelstelling om tegen 2030 ten minste 40% van de CO2-uitstoot op het grondgebied terug te dringen. Nieuw aan dit Burgemeesterconvenant is dat wij ons niet enkel meer engageren voor een vermindering van onze CO2-uitstoot, maar ook om maatregelen te nemen om onze samenleving veerkrachtiger te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering. Zelfs als de uitstoot van broeikasgassen stabiel blijft zal het klimaatsysteem blijven veranderen door een uitgestelde reactie. Een proactief adaptatiebeleid voorkomt grotere risico’s en hogere kosten”.

Het klimaatactieplan 2030 dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad van 08.10.2021, creëert het kader waarin de acties en doelstellingen opgenomen worden om deze vermindering van 40% CO2-uitstoot te behalen tegen 2030.

“Het klimaatactieplan bekijkt beleidsdomein-overschrijdend op welke wijze we deze doelstelling kunnen behalen”, aldus Camille Cuyx, Schepen van Milieu.  “Voor de opmaak van dit ambitieuze plan hebben we zoveel mogelijk samengewerkt met de inwoners van Kortessem en Provincie Limburg als partner. Het advies van de Ruimteraad werd mee geïntegreerd in het plan.  Ook bij de uitvoering van dit plan zal samengewerkt worden met verschillende lokale en bovenlokale partners, verenigingen en de inwoners”

Sinds 2011 maakt VITO in opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid een jaarlijkse CO2-inventaris op voor alle Vlaamse gemeenten.  In de periode 2011 tot 2019 daalde de totale CO2-uitstoot met 12,3%. Dat is iets meer dan de gemiddelde Limburgse gemeente en een grotere daling dan een gemiddelde gemeente in het Vlaamse Gewest. Voornamelijk de transportsector en de CO2-uitstoot van de huishoudens vertoont een mindere afname van uitstoot.

“De vijf sleutelsectoren van het Burgemeesterconvenant bestaan uit de gemeentelijke gebouwen, de tertiaire (niet-gemeentelijke) gebouwen, de residentiële gebouwen, het transport en de openbare verlichting”, stelt de schepen van Milieu.  “De daling van 12,3% is een goede start, maar we zijn erg ambitieus en willen, voortgaand op de metingen van het VITO, in dit plan dan ook een extra accent leggen op de transportsector en de residentiële gebouwen. Naast de vijf sleutelsectoren zet de gemeente ook in ophet behalen van de doelstellingen op het gebied van landbouw, energieproductie en industrie”.

“Aanvullend kiezen wij als gemeente ervoor om ook maatregelen en acties rond ruimtelijke ordening en duurzame productie en consumptie op te nemen in ons klimaatactieplan”, vult Burgemeester Tom Thijsen aan.  “Deze leveren immers ook een belangrijke bijdrage aan een geïntegreerd klimaatbeleid”.

Gepubliceerd op ma 25 oktober 2021