Gemeente Kortessem

Uitnodiging online infosessie herinrichting Hasseltsesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil de komende jaren opnieuw belangrijke stappen zetten in de gefaseerde vernieuwing van de N20 tussen Hasselt en Tongeren. Dit keer wil AWV samen met de gemeente Kortessem investeren in een herinrichting van de Hasseltsesteenweg, tussen de Printhagendreef en de N76 Dorpsstraat.

Het doel: een veilige omgeving voor fietsers en voetgangers, extra groen en een betere doorstroming van het openbaar vervoer.

Van streefbeeldstudie tot voorontwerp    

Al in 2012 werd het zogenaamde streefbeeld goedgekeurd voor de N20 tussen Hasselt en Tongeren, dat de leidraad vormt voor de toekomstige weginrichting. Samen met de huidige ontwerprichtlijnen heeft een studiebureau het afgelopen jaar een stuk van de N20 op grondgebied Kortessem uitgewerkt tot een voorontwerp (projectnota). Het gaat dan precies om de Hasseltsesteenweg tussen het kruispunt met de N76 Dorpsstraat x Opeindestraat en het kruispunt met de Printhagendreef x Winkelstraat.

Het voorlopige wegontwerp voorziet in o.a. maximaal vrijliggende en voldoende brede fietspaden, voetpaden, veilige kruispunten, parkeerplaatsen en toegankelijke bushaltes. Ook het kruispunt met de N76 in het centrum wordt geoptimaliseerd. Ondergronds komt er een gescheiden rioleringsstelsel.

Plannen in voorontwerp, effectieve uitvoering op lange termijn

AWV benadrukt dat de plannen op dit moment zijn uitgewerkt tot op het niveau van een voorontwerp. Het gaat nog niet om de definitieve plannen, maar ze geven al een goede eerste indruk van het toekomstige wegontwerp.

AWV wil nu met deze plannen in dialoog gaan met de omgeving (zie kader). Opmerkingen en aandachtspunten van dagelijkse gebruikers kunnen immers waardevol zijn. Maar AWV vertrekt echter niet van een wit blad: de uitgangspunten van de streefbeeldstudie en de ontwerprichtlijnen geven nu al richting aan de toekomstige N20. 

Een effectieve uitvoering op het terrein is op dit moment nog niet aan de orde. De meerjarenplanning, waarbij ook de nodige uitvoeringsbudgetten worden vastgelegd, is nog in opmaak. De werkzaamheden zijn dus pas voor binnen enkele jaren. 

Online dialoogsessie voor bewoners op dinsdag 27 april 2021 

Gezien het belang van de toekomstplannen voor de Hasseltsesteenweg in Kortessem, willen AWV en gemeente de inwoners nu al informeren over de voorontwerpplannen. 

Daarom wordt er een online infosessie op dinsdag 27 april om 19u30 uur georganiseerd waarbij de plannen worden toegelicht en er uitgebreid wordt stilgestaan bij uw vragen en opmerkingen.

Inschrijven is verplicht en kan via www.wegenenverkeer.be/n20kortessem tot vrijdag 23 april. De dag van de infosessie ontvang je een instructiemail met praktische afspraken.

Meer informatie

Een uitgebreide projectomschrijving en meer informatie over het verdere procesverloop vind je online op de studiepagina van het Agentschap Wegen en Verkeer op www.wegenenverkeer.be/n20kortessem.

Heb je ondertussen nog vragen? Contacteer dan jouw bereikbaarheidsadviseur, Frederik Bronckaerts, via 011 43 38 55 (tijdens de kantooruren) of bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be

Gepubliceerd op do 01 april 2021