Gemeente Kortessem

Bericht van Schepen Camille Cuyx - 15.03.2021

Beste inwoner

Naast de gekende pandemie is klimaatsverandering met zijn invloed op mens en natuur het thema voor de komende jaren. Specialisten en onderzoekers waarschuwen voor de toekomst van onze planeet, de opwarming van de aarde moeten we beperken. Het klimaat zal extremer worden met overstromingen, langdurige droogte en voedseltekorten als gevolg. De CO2-uitstoot moet naar beneden om het ecosysteem in orde te houden en daar moeten wij allemaal aan meehelpen.


De provincie heeft het z.g. Burgemeestersconvenant met de Limburgse gemeenten. De doelstelling is om voor een reductie, een vermindering, van 40% CO2 te zorgen voor 2030. Daartoe worden er diverse klimaatvriendelijke projecten opgezet. Vlaanderen treft maatregelen om duurzame energie te ontwikkelen en te verzamelen, maatregelen tegen overstroming en tegen langdurige droogte. Ook wordt er aangespoord tot meer bebossing.


Europa heeft een nieuwe groeistrategie om de economie van de EU duurzaam te maken, de ‘Green Deal’. Met dit project maken we van de EU een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie die de netto-uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 tot nul reduceert, economische groei oplevert zonder grondstoffen uit te putten en geen mens of regio aan zijn lot overlaat.


Ook in Kortessem zitten we niet stil. Ons klimaatsplan wordt binnen enkele maanden aan de gemeenteraad voorgelegd. De Mombeekvallei, onze levensader, zal worden aangepakt in het kader van beekstructuurherstel, met de intentie van het zelfreinigend effect van de beek te verhogen. Het gebied tussen Wintershoven en Vliermaalroot zal in die zin aangepast worden zodat deze kan dienen als wateropvang bij hevige regenval.
Onze gemeentelijke gebouwen worden doorgelicht naar meer efficiëntie, isolatie en duurzaamheid. Ook het voertuigenpark wordt verder omgevormd naar gebruik van aardgas
en elektriciteit. Er zal onderzoek gedaan worden naar het plaatsen en gebruiken van zonnepanelen en windenergie waar dit mogelijk is. Op termijn kan dit wellicht gebeuren
met burgerparticipatie. In onze bouwvergunningen stellen wij het minder verharden en meer gebruiken van waterdoorlatende materialen voorop. Bij vernieuwing van de wegen wordt er steeds gedacht aan het leggen van veilige fietspaden waardoor we het fietsgebruik ook kunnen verhogen.

De waarde van bomen voor gezonde lucht is ons allemaal bekend. Alleen bomen zijn in staat CO2 op te nemen en om te zetten in zuivere lucht. Ze houden fijn stof vast, absorberen stikstof en hebben een eigen interne temperatuur. Laten we ook niet vergeten wat voor een aantrekkelijk en gezond effect zij uitstralen op de omgeving. Het planten van bomen is daarom van groot belang. Onze gemeentegronden zullen, waar mogelijk, meer beplant worden. Openbare ruimten worden nog groener. Onze woonstraten zullen beplant worden met aangepaste boomsoorten. Zo willen wij als gemeentebestuur mede zorgen voor een aangename en gezonde leefomgeving in Kortessem.


Naast al deze inspanningen, zal toch vooral ons gedrag bepalend zijn. Het vraagt een investering van iedereen. Minder consumeren, minder afval, zuiniger zijn met water, beter
isoleren, meer duurzame energie gebruiken, zorgen voor meer tuin en buurtgroen, de fiets wat vaker gebruiken dan de auto… het hoort er allemaal bij. Het klimaat verbeteren is een taak voor ons allemaal.


Camille Cuyx
Schepen

Bevoegdheden: Omgeving, Openbare Werken, Begraafplaatsen, Groen en Erfgoed

Gepubliceerd op ma 15 maart 2021