Gemeente Kortessem

Asbest veilig verwijderen en afvoeren

Heb je asbest in huis? Er zijn verschillende opties om er veilig vanaf te geraken. Zo kan je asbestafval door een gespecialiseerde firma laten verwijderen of zelf naar het recyclagepark brengen. Ook voorziet Limburg.net een huis-aan-huisinzameling van asbest.

Asbest...

is een verzamelnaam voor mineralen met taaie, onbrandbare vezels. Asbest heeft een aantal goede eigenschappen: sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en goedkoop. Daarom werd het vroeger vaak gebruikt in de bouwsector. Wanneer je verbouwt, is er een grote kans met in contact komen van deze gevaarlijke stof. 
Een grondregel voor het afbreken van asbest is voorzichtig zijn met de materialen zodat ze niet breken en er geen stof vrijkomt. Asbestvezels zijn niet gevaarlijk zolang ze goed gebonden zijn. Van zodra er vezels loskomen en deze ingeademd/ingeslikt worden, kan dit een ernstig gevaar voor je gezondheid betekenen. Het is erg belangrijk om bij elke handeling met asbesthoudend materiaal voorzichtig te werk te gaan en altijd beschermende kledij te dragen. Info gezondheidsrisico's

Asbest herkennen

De fijne asbestvezels zijn niet met het blote oog waarneembaar, waardoor we vaak niet weten dat asbest in onze woning verborgen zit. De meest voorkomende toepassingen zijn: 
 • asbestcement in dakplaten, dakpannen, golfplaten, regengoten 
 • isolatie op zolder, in het dak, in muren, plafonds, in leidingen, in verwarmingselementen 
 • gevelbeplating, gevelisolatie en stucwerk 
 • stopverf bij kozijnen
 • dakleien, schouwbuizen, dakplaten, vensterbanken
Types asbest
 • Vast of (hecht)gebonden: asbestvezels zijn gebonden met een bindmiddel, bv. cement, kunststof of lijm. Vaak voorkomende toepassingen zijn golfplaten, dakleien en schoorstenen. Zolang het materiaal in goede staat is én je er juist mee omspringt (niet schuren, breken, slijpen of boren), komen er amper vezels vrij. Vaste of (hecht)gebonden asbesthoudende toepassingen in goede staat zijn daarom het minst schadelijk voor de gezondheid. Dit type mag je zelf verwijderen, op voorwaarde dat je de richtlijnen volgt. 
   
 • Los, ongebonden of niet-hechtgebonden: asbestvezels komen bij dit type makkelijk los omdat er weinig of een zwak bindmiddel aanwezig/gebruikt is/werd (bv. gips). Bovendien zijn de concentraties van de asbestvezels meestal veel hoger. De asbestvezels komen onmiddellijk vrij bij elke bewerking. Dit type werd vooral als isolatiemateriaal rond verwarmingselementen en leidingen gebruikt. Ongebonden asbest is het gevaarlijkste type en mag daarom enkel door professionelen verwijderd worden.  

Twijfel of je met asbest te maken heeft? 

Er zijn verschillende opties om meer zekerheid te krijgen.

 • Als jouw gebouw een asbestinventaris heeft, kan je het daarin opzoeken. 
 • Maak gebruik van het aanbod van De Huisdokter van Dubolimburg
 • De app AsbestCheck helpt je met een stappenplan inschatten of je met asbest te maken heeft. 

Asbest zelf verwijderen

Controleer of je zelf asbest mag verwijderen a.d.h.v. de checklist te vinden aan de zijkant van deze pagina.

Alle vakjes aangevinkt? Het materiaal mag je zelf verwijderen mits de nodige veiligheidsmaatregelen. 

Minstens 1 vakje niet aangevinkt? Het asbestmateriaal mag je niet zelf verwijderen en je moet beroep doen op een professionele verwerker. 

Asbest aanbieden bij Limburg.net

Limburg.net start met een huis-aan-huisophaling van asbest. De Vlaamse overheid (OVAM) kent hiervoor subsidies toe. Daardoor blijft de bijdrage die je zelf moet betalen relatief beperkt. Afhankelijk van de hoeveelheid materiaal kies je voor een container, platenzak of bigbag. Neem de folder (onderaan bij 'downloads') goed door voor je een ophaling aanvraagt. Je moet met heel wat richtlijnen rekening houden. Verwijdert een professionele aannemer jouw asbest? Dan kan je een container of platenzakken aanvragen voor de afvoer van het asbest.
Door Covid-19 werd de inzameling aan huis uitgesteld naar 1 september. Je kan een aanvraag voor ophaling indienen vanaf 11 augustus. 

Kleine hoeveelheden asbestafval kan je het ook zelf naar het recyclagepark brengen. Dit moet je verplicht verpakken met verpakkingsmateriaal dat je op voorhand aankoopt op het recyclagepark. Meer info hierover lees je in de folder ('downloads'). Voor je start met de werken, moet je het nodige verpakkingsmateriaal gaan kopen op het recyclagepark. 
Door Covid-19 werd de inzameling van asbest op de recyclageparken tijdelijk stopgezet. De inzameling wordt terug opgestart vanaf 11 augustus.

Adressen + openingsuren Limburg.net-recyclageparken

Instructievideo's

OVAM ontwikkelde samen met DOBBIT-tv een aantal interessante instructiefilmpjes die een antwoord geven op al je vragen over asbest. Bekijk ze hier.

Meer info?

Wens je graag meer info over asbest, ga dan naar https://limburg.net/asbest

Gepubliceerd op di 23 februari 2021