Gemeente Kortessem

Aanvang herstel parkbos Fauconval

Deze maand start de gemeente i.s.m. het regionaal landschap Haspengouw en Voeren met het herstel van het parkbos bij kasteel Fauconval. Door een gefaseerde kapping in de esdoorns zal het park stapsgewijs omgevormd worden naar een meer divers bosbestand.

Tussen de oude bomen van het park hebben zich de laatste jaren vooral esdoorns verjongd, wat voor een zeer soortenarm bos zorgt. De snel opgeschoten stammen geven in de randzones met de achtertuinen van de Tapstraat bij stormweer vaak problemen door uitbrekende takken en koppen. Bovendien vormt de toenemende spontane opslag concurrentie voor een aantal meer recent aangeplante parkbomen, waaronder de geboortebomen. Ze verhinderen dat deze de kans krijgen om uit te groeien tot volwaardige, monumentale parkbomen, waardoor het park zijn parkkarakter dreigt te verliezen.

Dit voorjaar worden enkele groepen esdoorns weggehaald aan de NO zijde van het park. Dit creëert licht en ruimte voor een aanplanting van inheemse struiksoorten in het najaar. Ook worden een aantal solitaire parkbomen vrijgesteld. Zo ontstaat op termijn een meer structuur- en soortenrijk park wat zowel de natuurwaarden als de erfgoedwaarden ten goede zal komen.  

Meer info: RLHV -  Tine Rijvers - 011 31 38 98 - tine.rijvers@rlhv.be

Gepubliceerd op do 11 februari 2021