Gemeente Kortessem

Ook Kortessem doet in 2022 mee niets voor de natuur! Maai mei niet

Dit jaar neemt onze gemeente deel aan de campagne Maai Mei Niet. Een maand lang geven we extra aandacht aan ons groenbeheer door ons gras niet te maaien.

Hoezo? Door anders te maaien, krijgen we meer bloemen en dus ook meer bestuivers in onze tuinen, zoals hommels, bijen en vlinders. Via deze weg hopen we op een bloemrijk resultaat waar ook onze bewoners van zullen kunnen meegenieten. Tegelijk zorgt minder maaien voor een betere waterinfiltratie bij droogte, wat onze groenpercelen beter wapent tegen de klimaatverandering. Of hoe je met een kleinschalige ingreep de natuur een handje helpt!

Specifiek voor Kortessem slaat de dienst Werken & Veiligheid en De Wroeter de handen in elkaar. Als eco-bewuste onderneming wil de Wroeter helpen deze actie verder uit te dragen naar lokale besturen. Lokaal bestuur Kortessem beschikt immers over vele grasstroken en mooie bermen waar 'niet maaien' voor even kan worden toegepast, een sympathieke aangelegenheid om de natuur volop te laten schitteren!

In 2021 was deze grootse campagne¬† alvast een groot succes in België. Zo kregen dankzij de deelname van burgers, lokale overheden en bedrijven maar liefst vijf miljoen(!) bijen dagelijks eten. En dat zonder iets te doen!

https://maaimeiniet.be/hetproject/

https://www.bondbeterleefmilieu.be/maai-mei-niet

Gepubliceerd op zo 01 mei 2022