Gemeente Kortessem

Knoop een laken voor het verzet tegen armoede op 17.10.2021

De meesten van ons ervaren in hun leven wel eens dat ze ergens niet bij horen of niet gehoord worden.  Voor mensen in armoede is dit dagelijkse kost. Armoede is niet kunnen doen wat voor anderen heel vanzelfsprekend is, niet dezelfde keuzes hebben.  Volwaardig deel kunnen uitmaken van de samenleving

Cijfers

  • Meer dan 15.000 Limburgers moeten rondkomen met inkomen onder de wettelijke armoedegrens 
  • Minstens 130.000 Limburgers – één op zeven inwoners - met inkomen onder de Europese armoedegrens 
  • Eén op zeven geboorten in een kansarm gezin

Gelijkwaardige dialoog met mensen in armoede

Dat is de sleutel naar echte oplossingen tegen armoede. Iedereen kan mee verschil maken: als beleidsmaker kan je werken aan maatregelen die mensen écht vooruithelpen door te luisteren naar de ervaringskennis van hen die elke dag in armoede leven.  Als directeur, hulpverlener, vrijetijdsaanbieder, dokter, dienstverlener,… door te zoeken hoe je toegankelijk kan zijn voor iedereen.   Ook als buur, klasgenoot, collega,… kan je verschil maken door elkaar als mens te zien en open met elkaar te spreken. Daaruit groeien nieuwe inzichten en solidariteit.

Knoop een laken

Lokaal bestuur Kortessem roept al haar inwoners op om op zondag 17.10.2021 een wit geknoopt laken uit het raam te hangen als symbool tegen extreme armoede.

De actie is een internationaal initiatief om armoede onder de aandacht te brengen. Het laken symboliseert een ontsnapping terwijl de knoop staat voor de moeilijkheden die armoede met zich meebrengt. Het lokaal bestuur geeft het goede voorbeeld aan het administratief centrum. Doe je mee?

Omwille van de COVID-19 crisis kan armoede nog meer op de voorgrond komen.  Daarom zetten we graag mogelijke ondersteuning hierbij nog eens in de schijnwerper.

Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis, kan mogelijk recht hebben op steun. Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als behoeftig. Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijven.

Denk aan bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren of die met extra schulden te maken krijgen, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers - met aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap, ...

Voor welke tussenkomsten?

  • Hulp bij huisvesting: inclusief de kosten met uitzondering van de huurwaarborg.
  • Hulp inzake energie: het energieverbruik, met inbegrip van de sociale en budgettaire begeleiding of andere ondersteuning.
  • Psychosociale hulp: het ten laste nemen van de kosten van professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld, problemen inzake angst en psychiatrische problemen.
  • Hulp inzake gezondheid: tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, medicijnen, ... en de aankoop van mondmaskers, gels en handschoenen.
  • Hulp inzake digitale toegankelijkheid: digitale ondersteuning om meer bepaald de online stappen, de sociale contacten en schoolondersteuning te bevorderen.
  • Financiële hulp: Voor onbetaalde facturen naar aanleiding van een daling van de inkomsten. Basisbehoeften. Voor onder andere tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van brillen, ...
  • Hulp voor de families in moeilijkheden: In het kader van de strijd tegen kinderarmoede.
Gepubliceerd op do 14 oktober 2021