Gemeente Kortessem

Oorwormen en vogelkers helpen fruittelers om plagen te bestrijden

De fruitteelt krijgt regelmatig af te rekenen met plagen die de oogst in gevaar brengen. Het Proefcentrum Fruit is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om de bestrijding van schadelijke organismen op een natuurlijk manier aan te pakken.

Het verhogen van de biodiversiteit in en rond de plantages, met focus op nuttige soorten, blijkt hierbij een bijzonder krachtig hulpmiddel. Voor het PDPO-project ‘Biodiverse Fruitteelt’ sloegen Proefcentrum Fruit, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en lokale fruittelers de handen in elkaar. Op 23 oktober 2020 stelden ze de eerste resultaten van hun onderzoek voor aan geïnteresseerde fruittelers.

Nuttige oorwormen

Oorwormen voeden zich met plaaginsecten zoals de perenbladvlo, een gevreesde gast in de boomgaard, die het fruit onverkoopbaar maakt. In het onderzoek werd nagegaan wat telers kunnen doen om het de oorworm maximaal naar de zin te maken. Aangezien oorwormen zich overdag verschuilen, zijn voldoende schuilplekken essentieel. Daarom laten steeds meer fruittelers onkruid tussen de bomen staan. Hier profiteren ook andere nuttige dieren van.

Attract and kill: Drosophila suzukii is een schadelijke fruitvlieg. Dit Aziatisch insect legt haar eitjes in rijpende vruchten en veroorzaakt zo enorme schade. De suzukii-vlieg vond enkele jaren geleden haar weg naar Europa, maar natuurlijke vijanden ontbreken. Of toch niet?

Onze eigen inheemse vogelkers (Prunus padus) blijkt een bijzonder efficiënte bondgenoot bij het bestrijden van de gevreesde vlieg. De onderzoekers spreken van attract and kill: de fruitvlieg legt haar eitjes graag in de vruchten van de Europese vogelkers, maar ze komen er niet tot ontwikkeling.

De laatste jaren plantten al heel wat Zuid-Limburgse fruittelers gemengde hagen rond hun plantages, wat onder meer bestuivers zoals wilde bijen aantrekt. Door in deze hagen ook inheemse vogelkers op te nemen, slaan fruittelers dus letterlijk twee vliegen in één klap. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat oorwormen ook wel een ei of larve van de suzukiifruitvlieg lusten.

Aan de slag

Heb je als fruitteler interesse om je plantage biodiverser in te richten door bijvoorbeeld streekeigen gemengde hagen aan te planten of randenbeheer toe te passen? Contacteer dan vrijblijvend het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

Meer info

Proefcentrum voor Fruitteelt (pcfruit@pcfruit.be of 011 69 70 80) of Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (info@rlhv.be of 011 31 38 98).

Gepubliceerd op vr 30 oktober 2020