Gemeente Kortessem

Code geel van toepassing in bos- en natuurgebieden in Limburg

Dit wil zeggen: een toestand van acuut groot brandgevaar en het zeer groot risico op mogelijke branduitbreidingen. BWI bereikt hoge waardes en de vegetatie is dor en uitgedroogd..

De vegetatie is uitgedroogd en/of verdord in die mate dat een risico op snelle en omvangrijke vuurverbreiding uitgesproken groot in te schatten kan zijn.

Acties:

  • Machtigingen voor kampvuren kunnen worden ingetrokken
  • Permanente controles ter plaatse
  • Brandtorens kunnen worden bemand
  • Enkel schietoefeningen met ballistische munitie zijn toegelaten op de schietvelden
Gepubliceerd op wo 10 augustus 2022