Gemeente Kortessem

Nieuwe maatregelen Sociaal Stookoliefonds

Om het hoofd te kunnen bieden aan de actuele situatie van de stijgende energieprijzen ten gevolge van het economisch herstel en de leverbeperkingen heeft de regering sociale maatregelen genomen om de consument te helpen.

Wat de stookolie betreft zijn er voor de periode van 01.07.2022 tot en met 31.12.2022 maatregelen goedgekeurd om de tussenkomst van het stookoliefonds te verbeteren. Wijzigingen voor leveringen tussen 01.07.2022 en 31.12.2022.

  1. Verhoging van het maximum aantal liters per huishouden van 1.500 liter naar 2.000 liter
  2. Verhoging van maximum drempel van de toelage in bulk van 0,20 euro naar 0,36 euro 
  3. Verhoging forfaitaire toelage: van 210,00 euro naar 456,00 euro 

Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Neem dan binnen de 60 dagen na levering van de brandstof contact op met het OCMW, 011 85 82 73 bij Krista Wils.

Het OCMW gaat dan na of je voldoet aan de voorwaarden, en kan vervolgens een aanvraag indienen. Meer informatie vind je op de website van het verwarmingsfonds.

Gepubliceerd op ma 19 september 2022