Gemeente Kortessem

Duurzame renovatie van sporthal de Weyer uitgesteld tot in februari 2022

In het meerjarenplan 2020 tot 2025 heeft de gemeente Kortessem het voornemen geuit om te streven naar meer aandacht voor klimaat en natuur. We geven gefaseerd uitvoering aan de te behalen klimaatdoelstellingen binnen de convenant of Mayors. Een lokaal klimaatactieplan wordt nog voor de zomer voorge

De reductie van CO2 staat voorop. Daarom geven we uitvoering aan de realisatie van de tweede fase van de duurzame renovatie van de oude sporthal.  Het verhogen van de isolatiewaarden staat in de tweede fase centraal.  Door deze renovatie willen we op die manier de CO2 uitstoot van dit 40 jaar oude gebouw sterk reduceren.

In een eerste fase werd de brandveiligheid verbeterd en werden de sanitaire leidingen, de verwarming en de verlichting én de verluchting aangepakt. In het verleden is de gemeente Kortessem toegetreden tot het ESCO-regelement, de regels rond duurzaam renoveren. Omwille van de fusie tussen Eandis en Infrax bood Fluvius een nieuwe overeenkomst aan vanaf 1 januari 2020. Het betreft een kaderovereenkomst, die het vorige reglement vervangt.  De overeenkomst heeft ‘Fluvius Duurzame gebouwen’.

De tweede fase van deze duurzame renovatie omvat bouwkundige werken met betrekking tot energieverbruik, namelijk

  • Isolatie van de daken en bijhorende afwerkingen zoals noodspuwers;
  • Biblocks (acht stuks) en kooiladder;
  • Verwijderen van 20 lichtkoepels inclusief de binnenafwerking;
  • Vervangen van 8 lichtkoepels in de sanitaire units;
  • Isoleren van de bovenbouw door middel van een geïsoleerd sandwichpaneel, inclusief de beperkte herstelling van het gevelmetselwerk (516 m²);
  • Nieuw buitenschrijnwerk, inclusief nieuwe venstertabletten en afwerking van de dagkanten (19 m²);
  • Nieuwe buitendeuren voor de inkom ter hoogte van het cafetaria en de uitgang naar de sportvelden.

De werken worden geraamd op € 456.599,99 inclusief de studie en werfopvolging door de architect, de veiligheidscoördinatie, de stabiliteitsstudie, de coördinatiekost van Fluvius, de uitvoering van de werken door een aannemer en inclusief BTW.

Gepubliceerd op ma 18 oktober 2021