Gemeente Kortessem

Openstaande vacature: Directeur gemeentelijk basisonderwijs

Te starten als Directeur gemeentelijke kleuterschool 't Belhameltje (Guigoven en Zammelen), met mogelijkheid om uit te groeien naar Directeur gemeentelijke basisschool Kortessem.

Lokaal bestuur Kortessem gaat over tot de aanwerving van volgende functie, met aanleg van een werfreserve van twee jaar.

De functie

Heb jij een passie voor het onderwijs en word je enthousiast over het leiding geven in een domein dat voortdurend in ontwikkeling is? Heb je zin om bij te dragen aan een onderwijskundig beleid gericht op het bieden van kwaliteitsvol onderwijs en het behalen van goede leerlingenresultaten? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Als Directeur voer je een beleid dat gedreven is door visie en zet je de krijtlijnen uit waarbinnen de school keuzes maakt en prioriteiten stelt in het belang van de leerlingen. Je krijgt de belangrijke opdracht om onderlinge relaties tussen teamleden op te bouwen rond de schoolvisie: je zet in op zowel de ontwikkeling van het team, als op het versterken van de individuele teamleden als schakels van het geheel. Daarnaast ben je een echte bruggenbouwer die samenwerkingsverbanden uitbouwt, die het leren en onderwijzen ten goede komen. Tot slot besteed je steeds de nodige aandacht aan de schoolorganisatie, met inbegrip van het financieel en materieel beleid.

Gewenst profiel

 • Je bent gedreven door en voor onderwijs
 • De eindverantwoordelijkheid neem je steeds op, maar weet ook het leiderschap en de verantwoordelijkheid te spreiden binnen het team wanneer dat nodig is
 • Je kan een team coachen en motiveren en weet flexibel in te spelen op de lokale noden en specifieke situaties van het team
 • Je bent houder van een bachelordiploma en beschikt over een bewijs van pedagogische bekwaamheid (je kan starten zonder bewijs van pedagogische bekwaamheid voor de minimumduur van de opleiding (één jaar) plus één schooljaar)
 • Je beschikt over minstens vier jaar relevante beroepservaring op het moment van kandidaatstelling

 Ons aanbod

 • Een voltijdse statutaire aanwerving (24/24);
 • Salarisschaal 879 (Directie basisonderwijs categorie A, CAO 8) - gedurende de periode dat je niet beschikt over een bewijs van pedagogische bekwaamheid, val je binnen salarisschaal 148 (loonschaal voor een directeur zonder bewijs van pedagogische bekwaamheid).

Solliciteren

De kandidaturen voor deelname aan de selectieproeven moeten ten laatste op 29.08.2022 per mail het College van Burgemeester en Schepenen bereiken (solliciteren@kortessem.be), samen met:

 • Een curriculum vitae;
 • Een afschrift of kopie van het bachelordiploma en het bewijs van pedagogische bekwaamheid (indien je dit hebt);
 • Een uittreksel uit het strafregister (maximaal 2 maanden oud op datum van de sollicitatie);
 • Een uittreksel uit de geboorteakte;
 • Een nationaliteitsbewijs (onderdaan zijn van een lidstaat van de EU of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling).

Je dient te slagen voor een vergelijkende schriftelijke en mondelinge proef en een assessment.

De uitgebreide functiebeschrijving vind je op: https://www.kortessem.be 

Nog vragen of wens je inlichtingen? Neem dan contact op met de personeelsdienst (011 379 140 of solliciteren@kortessem.be).

Gepubliceerd op za 06 augustus 2022