Gemeente Kortessem

Heb jij recht op een verwarmingstoelage van 100,00 euro?

Vanaf 01.08.2022 kan je je verwarmingspremie van 100,00 euro aanvragen als je die nog niet ontving van je elektriciteitsleverancier. Deze premie wordt toegekend aan elk gezin dat op 31.03.2022 beschikte over een lopend elektriciteitscontract voor de woonplaats.
.Rekening houdend met de stijgende energieprijzen heeft de regering besloten een federale verwarmingspremie van 100,00 euro netto toe te kennen. Elk gezin dat op 31.03.2022 een lopend contract voor elektriciteit had voor zijn woonplaats, heeft recht op de éénmalige federale verwarmingspremie van 100 euro. Het moet gaan om een contract bestemd voor huishoudelijk gebruik. Contracten voor commerciële of professionele activiteiten komen niet in aanmerking.
 
4,9 miljoen huishoudens hebben recht op die verwarmingspremie. Iets meer dan 4,1 miljoen huishoudens kregen die premie al automatisch. Dat gebeurde door een vermindering van je voorschot of afrekeningsfactuur of door een storting op je rekeningnummer. Ongeveer 775.000 gezinnen ontvingen op 31.07.2022 hun premie nog niet. Dat komt omdat de klantgegevens bij de leverancier of distributienetbeheerder (DNB) niet overeenkomen met de gegevens in het Rijksregister. Of bijvoorbeeld door verschillende schrijfwijzen van naam en/of adres, het gebruik van roepnamen of een EAN-code op een ander adres dan de woonplaats. Zij kunnen tot en met 14.10.2022 een aanvraag indienen via de website van de FOD Economie. Meer dan 20.000 gezinnen onder hen deden dit al.

Welke stappen moet je ondernemen?

1.     Kijk je elektriciteitsfacturen na

Als je niet zeker bent of je de federale premie van 100,00 euro hebt ontvangen, controleer dan eerst de elektriciteitsfacturen die je tussen 15.04 en 31.07 2022 hebt ontvangen. De premie wordt in de meeste gevallen van je voorschotfactuur afgetrokken. Is jouw voorschotfactuur lager dan 100,00 euro, dan werd het resterende bedrag via een volgende factuur of een afrekening geregeld of ontving je een creditnota. In dat geval werd het geld of saldo overgeschreven op je bankrekening.
 
Het kan zijn dat je beschikt over een creditnota, maar nog geen overschrijving ontving. Kijk dan op de creditnota wanneer je uitbetaald wordt en doe je aanvraag pas als die datum voorbij is.
 
In ieder geval worden er op de factuur of de overschrijving verplicht de woorden 'federale verwarmingspremie' vermeld.
 
Opgelet: het is de elektriciteitsleverancier die je had op 31.03.2022 die je de premie toekent. Daarnaast is het mogelijk dat je elektriciteitsleverancier een e-mail heeft gestuurd omdat die niet over je betaalgegevens beschikt. Neem best contact op met de leverancier als je niet reageerde op de e-mail zodat die de premie kan uitbetalen.

2.     Ga na of je recht hebt op de verwarmingspremie

Vond je niets terug in je facturen of kreeg je geen creditnota, dan kan je nakijken of je wel recht hebt op de verwarmingspremie. Je hebt bijvoorbeeld geen recht op de verwarmingspremie als het om een contract gaat voor je tweede verblijf, als je in een woongelegenheid verblijft waar de inwoners verblijfskosten betalen of waarvoor werkingstoelagen worden toegekend of als het om een contract voor professionele of commerciële activiteiten gaat.
 
Dat kan via de online toepassing op de website van de FOD Economie. Je kan er aanmelden met je elektronische identiteitskaart of itsme en je krijgt er je gegevens en je elektriciteitscontracten te zien.

3.     Doe een aanvraag

Als je wel recht hebt op de verwarmingspremie, dan kan je tot 15.10.2022 je aanvraag indienen. Dat kan op twee manieren:
  • De snelste manier om de aanvraag in te vullen en ook de snelste manier om je premie te ontvangen, is via een online aanvraag. Je logt je in met je elektronische identiteitskaart of itsme en je vult je gegevens in. Dat gaat snel en eenvoudig. Neem daarvoor ook je factuur bij de hand want sommige in te vullen gegevens vind je daarop terug.
  • Daarnaast kan je je aanvraag ook op papier indienen. Dat formulier vind je hier. Vul het in op de pc en druk het af of vul het met de hand in nadat het is afgedrukt. Stuur het formulier dan naar het aangegeven adres.
Heb je nog vragen? Neem dan zeker eens een kijkje op de FAQ van onze website of neem contact op met ons contactcenter op 0800 120 33 of via info.eco@economie.fgov.be.
Gepubliceerd op wo 10 augustus 2022