Gemeente Kortessem

SmartLoket, een slimme zet?

Op 01.02.2021 wijzigde het toenmalige gemeenteloket (e-loket Burgerzaken) naar het Smartloket. Via het SmartLoket (een tool op www.kortessem.be) kan je als burger of onderneming online attesten, aktes en uittreksels strafregister aanvragen. Ook het aanvragen van nieuwe PIN en PUK-codes behoort tot de mogelijkheden.

Dat van deze digitale dienstverlening optimaal gebruikt wordt gemaakt, is af te leiden uit onderstaand figuur waarin cijfers worden getoond van de online aanvragen en digitaal afgeleverde documenten gedurende een eerste evaluatieperiode van zes maanden.

Gepubliceerd op zo 19 september 2021