Gemeente Kortessem

De beheerswerken in het park de Fauconval zijn van start gegaan

Hiervoor werd een stappenplan uitgewerkt met geschatte timing en inzet van personeel en materieel. Het ontwerpbureau Buro Buitenzicht zal, in opdracht van het RLHV, het ontwerp voor het niet-historisch gedeelte uitzetten op 24.10.2022. Aansluitend zullen de werken stapsgewijs uitgevoerd worden.

De beheerswerken omvatten:

  • Afsluiten werfzone met herashekken
  • Opbraak- en grondwerken
  • Plaatsen van alle wachtleidingen (electriciteit, RWA, DWA...)
  • Plaatsen van terrastegels aan CC Mozaïek
  • Plaatsen van het straatmeubilair
  • Beplantingswerken
  • Plaatsen van onderfundering en de halfverharding. Dit kan pas na de winter, bij zachtere
    temperaturen.

In gunstige weersomstandigheden en zonder tegenslagen, is het einde van de fase één, de niethistorische werken (deel tussen het kasteel en CC Mozaïek), voorzien begin april 2023.
Na goedkeuring van de Erfgoed premie, wordt fase twee, de historische werken, op een gelijkaardige
wijze uitgevoerd worden.

Gepubliceerd op ma 31 oktober 2022