Gemeente Kortessem

Onttrekkingsverbod voor het gehele grondgebied van de provincie Limburg vanaf 16.07.2022

Vanaf zaterdag 16.07.2022 is er in Limburg een algeheel onttrekkingsverbod van toepassing voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dit verbod komt boven op het permanent onttrekkingsverbod uit de ecologisch meest kwetsbare waterlopen dat sinds 01.01.2022 van kracht is.

Door de aanhoudende droogte en de beperkte neerslag staan de debieten en peilen in de Limburgse waterlopen bijzonder laag. Daarenboven wordt er op korte termijn geen significante regenval verwacht. De voor begin volgende week aangekondigde tropische temperaturen en de uitblijvende regen zal de situatie alleen maar verergeren.

De actuele situatie werd op zowel Vlaams als op provinciaal niveau besproken. Vandaag 15.07.2022 besliste de Vlaamse Droogtecommissie om het beheerniveau op te schalen van niveau één (code geel – preventieve maatregel) naar niveau twee (code oranje – maatregelen afgestemd door de Droogtecommissie). De Droogtecommissie adviseert daarenboven om bijkomende onttrekkingsverboden in te stellen op alle onbevaarbare waterlopen tenzij de lokale toestand het toelaat om nog water te onttrekken.

Ook op het Limburgs droogteoverleg werd de situatie vandaag besproken. Op basis van de besluitvorming heeft waarnemend gouverneur Michel Carlier beslist tijdelijk een bijkomend onttrekkingsverbod in te stellen voor het gehele grondgebied van de provincie Limburg. Dit besluit gaat in vanaf zaterdag 16.07.2022 en vervangt het tijdelijk onttrekkingsverbod dat sinds 13.05.2022 van kracht was in zuidwest Limburg. Het besluit, waarin ook een aantal
uitzonderingen voor de brandweer en het drenken van vee staan opgenomen, blijft van kracht tot het terug opgeheven wordt. Het permanent onttrekkingsverbod m.b.t. kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten, blijft eveneens gelden.

Gepubliceerd op za 16 juli 2022